หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ซีแอนด์จี ย้ำมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิต

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: minmy12123 ที่ 12 พ.ย. 20, 14:40 น

ซีแอนด์จี ย้ำมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิต


กระทู้: ซีแอนด์จี ย้ำมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิต
เริ่มกระทู้โดย: minmy12123 ที่ 12 พ.ย. 20, 14:40 น
นางสาววรรณ์รัฏฐ์ สมรรคนัฏ ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน กล่าวถึง มาตรการดูแลสิ่งแวดล้อมของโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน จะเป็นเทคโนโลยีเดียวกับโครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม ขนาด 500 ตัน/วัน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะในทุกมิติ โดยสะท้อนได้จากการเป็นที่ยอมรับของประเทศชั้นนำของโลกที่มีการนำมาใช้จัดการขยะมูลฝอยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา

““สิ่งแวดล้อม เป็นความกังวลอ้นดับต้นๆ ของชุมชนโดยรอบโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากยังขาดความเข้าใจในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยเฉพาะผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ซึ่งซีแอนด์จีมีระบบที่สามารถบำบัดมลสารทางอากาศให้มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ก่อนระบายออกสู่บรรยากาศภายนอก นอกจากนี้ ยังมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่โดยรอบ 5 สถานีอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลการตรวจวัดที่ได้มาพิจารณาเปรียบเทียบถึงแนวโน้มของผลกระทบจากการดำเนินโครงการ
ระหว่างการเผาไหม้ขยะมูลฝอย จะมีการป้องกันและควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ เช่น ก๊าซที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ในกระบวนการกําจัดขยะมูลฝอยโดยใช้เตาเผาจะถูกบําบัดด้วยระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ โดยใช้ ปูนขาว และผงถ่านกัมมันต์ ในการดูดซับมลสาร ก่อนส่งไปยังระบบถุงกรองความละเอียดสูงเพื่อดักจับมลสารที่อาจหลงเหลืออยู่อีกครั้งก่อนระบายออกมาสู่ภายนอก ผ่านทางปล่องระบายอากาศสูง 80 เมตรของโครงการ จึงทําให้อากาศที่ปล่อยออกมาได้มาตรฐานและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อุณหภูมิในการเผาไหม้จะถูกควบคุมให้อยู่ระหว่าง 850-1,100 องศาเซลเซียส ความร้อนที่เกิดขึ้นนี้จะถูกไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำในหม้อไอน้ำเกิดเป็นไอน้ำแรงดันสูง ส่งไปยังเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าที่ได้ส่วนหนึ่งจะนำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆของโครงการ และอีกส่วนหนึ่งจะจำหน่ายเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ขณะที่น้ำเสียจากบ่อรับขยะจะได้รับการบำบัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจนสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ในโครงการได้อีก โดยไม่มีการระบายออกสู่ภายนอก
“สำหรับเถ้าหนักที่เกิดจากการเผาไหม้ขยะจะมีน้ำหนักเหลือเพียง 15-20% ของน้ำหนักเดิม ซึ่งเถ้าที่เกิดขึ้นบางส่วนยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เช่น การนำไปต่อยอดผลิตเป็นอิฐหรือวัสดุปูผิวถนน เป็นต้น โดยส่วนที่เหลือจะถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ สำหรับเถ้าเบาที่เกิดจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศจะรวบรวมไว้ในไซโล โดยมีการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ ด้วยระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมา จึงทำให้โครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม ขนาดไม่ต่ำกว่า500 ตันต่อวัน ที่เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 สามารถป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบได้เป็นอย่างดี ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะนำมาใช้ในโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน เช่นกัน จึงมั่นใจได้ว่าการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล ได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆทั่วโลก และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ”