หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ซีแอนด์จี ยกระดับศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เปลี่ยนขยะ1,500ตันต่อวัน เป็นพลัง

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: minmy12123 ที่ 2 พ.ย. 20, 09:39 น

ซีแอนด์จี ยกระดับศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เปลี่ยนขยะ1,500ตันต่อวัน เป็นพลัง


กระทู้: ซีแอนด์จี ยกระดับศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เปลี่ยนขยะ1,500ตันต่อวัน เป็นพลัง
เริ่มกระทู้โดย: minmy12123 ที่ 2 พ.ย. 20, 09:39 น
ซีแอนด์จี เดินเครื่องเต็มสูบยกระดับศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมด้วยเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยความร้อนสูงเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ดีเดย์เปลี่ยนขยะะมูลฝอย 1,500 ตันต่อวันเป็นพลังงานไฟฟ้ากว่า 30 เมกะวัตต์ภายในปี 2566

นางสาววรรณ์รัฏฐ์ สมรรคนัฏ ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วันกล่าวว่า ขณะนี้ซีแอนด์จีอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ที่ซีแอนด์จีได้รับมอบหมายจากกทม. ให้เป็นผู้พัฒนา โดยใช้พื้นที่ในการก่อสร้างโครงการทั้งหมดประมาณ 63,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และออกแบบระบบเตาเผามูลฝอยให้มีความสามารถในการกำจัดขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน โดยมีศักยภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยได้สูงสุดถึง 1,600 ตันต่อวัน

 


“กระบวนการทำงานของโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เป็นระบบเดียวกับที่ซีแอนด์จีฯ ได้ดำเนินการอยู่ในประเทศต่าง ๆ คือ เมื่อมูลฝอยมาถึงโครงการ จะผ่านการชั่งน้ำหนัก จากนั้นรถเก็บขนมูลฝอยจะขึ้นไปเทมูลฝอยลงในบ่อรับขยะขนาดใหญ่ ซึ่งภายในมีเครนทำหน้าที่พลิกกลับขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความชื้นในขยะ จากนั้นเมื่อความชื้นในขยะเหลือประมาณ 35% เครนจะทำการนำขยะเข้าสู่ด้านบนของเตาเผา ขยะจะค่อยๆ เคลื่อนลงสู่ห้องเผาไหม้ด้านล่าง สวนทางกับความร้อนจากห้องเผาไหม้ ทำให้ความชื้นในขยะลดลงอีกเหลือเพียง 15% เมื่อขยะเข้ามายังห้องเผาไหม้ที่ถูกควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 850-1,100 องศาเซลเซียส ขยะจะถูกพลิกกลับไปมาโดยแผงตะกรับในห้องเผาไหม้ เพื่อให้ขยะได้รับความร้อนอย่างทั่วถึง ทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และเป็นการป้องกันมลสารทางอากาศไม่ให้เกิดขึ้น สำหรับความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้มูลฝอยจะนำไปต้มน้ำในหม้อไอน้ำเกิดเป็นไอน้ำแรงดันสูง ส่งไปหมุนกังหันไอน้ำซึ่งมีเพลาเชื่อมกับเครื่องผลิตไฟฟ้า เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาได้ประมาณ 35 เมกะวัตต์” นางสาววรรณ์รัฏฐ์กล่าว

สำหรับโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน จะช่วยให้ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม มีความสามารถในการกำจัดขยะมูลฝอยได้ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตันต่อวันภายในปี 2566 โครงการนี้จึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของกทม.ซึ่งมีเป้าหมายในการลดปริมาณการฝังกลบมูลฝอยจาก 80% ให้เหลือไม่เกิน 30% ภายในปี 2567