หน้า : พิมพ์หน้านี้ - มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงานมหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ManyChuujaii ที่ 1 ต.ค. 20, 17:50 น

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงานมหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม


กระทู้: มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงานมหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม
เริ่มกระทู้โดย: ManyChuujaii ที่ 1 ต.ค. 20, 17:50 น
(https://talk.mthai.com/storage/uploads/2020/10/01/0a00ef963d4a05220b040226e12b3e87.jpeg)

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงานมหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(https://talk.mthai.com/storage/uploads/2020/10/01/2a2b942cbfbe7158bf72fe07812e4d03.jpeg)

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมงานมหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และการผลิตครูและพัฒนาครู เพื่อสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน ศกนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(https://talk.mthai.com/storage/uploads/2020/10/01/aa9148bde7f7fe66a4b821af55ab1b3f.jpeg)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “มหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน 3 ด้านหลัก คือ ด้านการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ด้านแผนงานพัฒนาท้องถิ่น และด้านแผนงานการผลิตและพัฒนาครู ซึ่งในงานนี้ ท่านองคมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการนำเสนอผลงานในภาพรวม 2 เรื่อง คือ เทิดไท้องค์ราชา และโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ และนิทรรศการการนำเสนอผลผลิตของโครงการ 6 เรื่อง คือ 1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา 2) พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขบัญหาสังคม 3) ชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรม 4) สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 5) รวมพลังนักศึกษาสู่ท้องถิ่น และ 6) นำศาสตร์และศิลป์สู่ชุมชน
(https://talk.mthai.com/storage/uploads/2020/10/01/bd6ef062a315d95bccca513e63658c28.jpeg)
ท่านอธิการบดี ได้กล่าวต่ออีกว่า การจัดกิจกรรมของงานนี้ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมงาน นอกจาก อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา อีกด้วย โดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ การแสดงดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ นวัตกรรมและผลผลิตจากโครงการยุทธศาสตร์ การจำหน่ายสินค้าจากโครงการสตาร์ทอัพ มากกว่า 20 รายการ การจำหน่ายสินค้าหลากหลายจากโครงการในท้องถิ่น และการจำหน่ายสินค้านานาชนิดจากโครงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี สาขาองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ประจำปี 2563 และยังคงมุ่งมั่นที่จะสนองงานตามพระราชดำริด้านการพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้คนในชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนสืบไป