หน้า : พิมพ์หน้านี้ - บิดาหรือมารดาย่อมมีสิทธิที่จะติดต่อกับบุตรของตนได้ตามควรแก่พฤติการณ์ ไม่ว่า.... และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => สนุก!ซุบซิบ => ข้อความที่เริ่มโดย: แม่จ๋า ที่ 15 ก.ย. 20, 13:25 น

บิดาหรือมารดาย่อมมีสิทธิที่จะติดต่อกับบุตรของตนได้ตามควรแก่พฤติการณ์ ไม่ว่า....


กระทู้: บิดาหรือมารดาย่อมมีสิทธิที่จะติดต่อกับบุตรของตนได้ตามควรแก่พฤติการณ์ ไม่ว่า....
เริ่มกระทู้โดย: แม่จ๋า ที่ 15 ก.ย. 20, 13:25 น
         บิดาหรือมารดาย่อมมีสิทธิที่จะติดต่อกับบุตรของตนได้ตามควรแก่พฤติการณ์  ไม่ว่าบุคคลใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองก็ตาม
         การกีดกันไม่ให้บิดามารดาฝ่ายที่ไม่ได้ใช้อำนาจปกครองได้พบเจอบุตรนั้นเป็นเรื่องที่มิอาจทำได้  (ยกเว้นแต่บิดามารดานั้นจะมาพบในลักษณะที่ไม่สมควร เช่น มายามวิกาล ฯลฯ  )   
         หากมีการขัดขวางการเยี่ยมเยียนบุตรของบิดาหรือมารดา  บิดาหรือมารดานั้นสามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนอำนาจปกครองของผู้ขัดขวางได้
         ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1584/1  บัญญัติว่า บิดาหรือมารดาย่อมมีสิทธิที่จะติดต่อกับบุตรของตนได้ตามควรแก่พฤติการณ์  ไม่ว่าบุคคลใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองก็ตาม
         เมื่อพูดถึงมารดาหรือแม่แล้ว ทำให้อดคิดถึงเนื้อเพลงนี้ไม่ได้   เพลง: อิ่มอุ่น  ของศิลปิน ศุ  บุญเลี้ยง
         อุ่นใดๆ โลกนี้ไม่มีเทียบเทียม    อุ่นอกอ้อมแขน    อ้อมกอดแม่ตระกอง   ………………