หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เฮงลิสซิ่งร่วมอนุรักษ์ผืนป่าชุมชน สร้างจิตสำนึกฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: prdelivery ที่ 1 ก.ย. 20, 16:12 น

เฮงลิสซิ่งร่วมอนุรักษ์ผืนป่าชุมชน สร้างจิตสำนึกฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม


กระทู้: เฮงลิสซิ่งร่วมอนุรักษ์ผืนป่าชุมชน สร้างจิตสำนึกฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
เริ่มกระทู้โดย: prdelivery ที่ 1 ก.ย. 20, 16:12 น
(http://img.in.th/images/4d5e69c74358c285a8be7138e036d614.jpg)


บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านวังขุมเงิน ภายใต้กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาผืนป่าชุมชนใน “โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล” จัดกิจกรรมปลูกป่าทดแทนและประกอบพิธีบวชป่า เพื่อบริหารจัดการป่าชุมชน ยับยั้งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เพิ่มพื้นที่ป่าพร้อมฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ณ ป่าชุมชนบ้านวังขุมเงิน หมู่ 7 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา


(http://img.in.th/images/75d5cd78a3efc086cd60242483246c9f.jpg)


การจัดพิธีบวชป่าและปลูกป่าทดแทนในครั้งนี้เกิดจากการร่วมใจของจิตอาสาและประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลแม่แฝกใหม่ โดย บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ได้ร่วมนำเหล่าพนักงานอาสา บวชป่าและปลูกกล้าไม้ รวมจำนวน 500 ต้น ในบริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านวังขุมเงิน เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน โดยได้จัดพิธีกรรมบวชป่า  ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านานโดยประยุกต์มาจากการบวชพระทางศาสนามาเป็นสัญลักษณ์สร้างกุศโลบายห้ามมิให้คนตัดไม้ทำลายป่า และปลูกป่าทดแทนส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวฟื้นฟูสภาพป่าชุมชนที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง


(http://img.in.th/images/8ac79abf652ea39bb3066aa0dc3974de.jpg)


นอกจากนี้ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ได้สนับสนุนและบริการน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมตลอดโครงการ และร่วมเก็บขยะเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในบริเวณป่าดังกล่าวโดยการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มุ่งหวังให้พนักงานเกิดจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์ป่าฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืน