หน้า : พิมพ์หน้านี้ - สสว.จัดประกวดรางวัล SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และ รางวัล SME Start up ครั้งที่ 4

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: newsman2514 ที่ 26 มิ.ย. 20, 11:40 น

สสว.จัดประกวดรางวัล SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และ รางวัล SME Start up ครั้งที่ 4


กระทู้: สสว.จัดประกวดรางวัล SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และ รางวัล SME Start up ครั้งที่ 4
เริ่มกระทู้โดย: newsman2514 ที่ 26 มิ.ย. 20, 11:40 น
สสว. และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ (SME National Awards) ครั้งที่ 12 และการประกวดรางวัล SME Start up  ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 2563

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังงานแถลงข่าวการจัดประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4 ว่า การจัดงานครั้งนี้ สสว. ยังคงร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดงานประกวดดังกล่าว โดยในปี 2563 นี้ สสว. ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปี  ขึ้นไป และรางวัล SME Start up Awards ครั้งที่ 4 สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี เพื่อสรรหาและมอบรางวัลให้กับธุรกิจ SME ต้นแบบ ที่มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

“การจัดงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศที่สลักนามท่านนายกรัฐมนตรีและเกียรติบัตรจาก สสว. พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆ และในปีนี้ครบรอบ 12 ปี ของการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ จะมีการมอบโล่รางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME ซ้อน 2 ปี และ 3 ปี และการจัดนิทรรศการในโอกาสครบรอบ 12 ปี เพื่อเป็นการแสดงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนของ SME ไทย นอกจากนี้ ยังมีการมอบโล่รางวัลพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ COVID-19 ได้เป็นอย่างดีอีก  3 รางวัลด้วย โดยเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563” ผอ. สสว. ระบุ

นายพานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวว่า รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สสว. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด เพื่อสรรหา SME ต้นแบบที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการ SME รายอื่น ๆ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อเสริมฐานเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ

ทั้งนี้การประกวดรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีแห่งชาติ หรือ SME National Awards ได้มีจัดประกวดมาแล้ว 11 ครั้ง มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมสมัครจำนวนกว่า 12,000 ราย โดยในจำนวนนี้ มีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้ว 4 กิจการ ได้แก่ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  บริษัท คิวทีซี ทรานสเฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  อีกทั้งอยู่ระหว่างดำเนินการ และสนใจจะเข้าจดทะเบียนในตลาด อีกกว่า 10 กิจการ ซึ่งถือว่า เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของผู้ประกอบ ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

สมัครออนไลน์ ได้ที่ www.smesnationalawards.com
ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.smesnationalawards.com และจัดส่งใบสมัครเข้าร่วม
โครงการไปยัง Email: smesnationalawards2020@gmail.com หรือส่งไปยังสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1025 ชั้น 12-15 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครฯ นายวุฒินันท์ แสงพิทักษ์ หรือ นายวัชชิระ แก้วเทพ โทรศัพท์ 089 000 3777 หรือ 02 619 5500 ต่อ 571 Line:  @dkh7000r  Email: smesnationalawards2020@gmail.com

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.smesnationalawards.com

Facebook Fanpage : การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ