หน้า : พิมพ์หน้านี้ - สสว.จับมือ ภาคีเครือข่าย สร้างปฎิบัติการเรียนรู้สู่การพลิกสหกรณ์ไทยสู่สหกรณ์ 4.0

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: newsman2514 ที่ 31 พ.ค. 20, 18:08 น

สสว.จับมือ ภาคีเครือข่าย สร้างปฎิบัติการเรียนรู้สู่การพลิกสหกรณ์ไทยสู่สหกรณ์ 4.0


กระทู้: สสว.จับมือ ภาคีเครือข่าย สร้างปฎิบัติการเรียนรู้สู่การพลิกสหกรณ์ไทยสู่สหกรณ์ 4.0
เริ่มกระทู้โดย: newsman2514 ที่ 31 พ.ค. 20, 18:08 น
สสว. ผนึกกำลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์, ทีเส็บ และ ISMED สร้างปฎิบัติการเรียนรู้สู่การ พลิกสหกรณ์ไทยสู่สหกรณ์ 4.0 (COOP 4.0) รับยุค New Normal สหกรณ์ทั่วประเทศตื่นตัว ผลตอบรับดีเกินคาด
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ กรมส่งเสริมสหกรณ์, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ และ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดการอบรมออนไลน์เชิงปฎิบัติการ พลิกสหกรณ์ไทยสู่สหกรณ์ 4.0 เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ไทยที่เป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ได้แก่ ภาคการเกษตร การผลิต และการบริการ ทั่วประเทศ นำไปสู่การต่อยอดผลิตภัณฑ์และโมเดลธุรกิจที่พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในยุคดิจิทัลที่มาเร็วและแรง ที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤตโควิด 19 ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง และปรับตัวเร็วให้ทันต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของความร่วมมือโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 เพื่อขับเคลื่อนปฎิบัติการ พลิกโฉมสหกรณ์ไทยสู่ยุค 4.0 มุ่งสร้างการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงยุคเทคโนโลยีดิจิทัลแก่สหกรณ์และสมาชิก สหกรณ์ไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถ สร้างเสริมศักยภาพ สู่กระบวนการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการของสหกรณ์ และแนวทางโมเดลทางธุรกิจใหม่สู่ยุค 4.0 ที่สามารถแข่งขันได้ในยุคปัจจุบันที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยได้รวมกระบวนการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ การศึกษาดูงานหรือบรรยาย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกิจการที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจใหม่ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเครือข่ายระหว่างสหกรณ์และภาคีที่เกี่ยวข้อง สหกรณ์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดจะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเชิงลึกเพื่อพัฒนาเฉพาะด้านต่อไป

โดยในเฟสแรกนี้ กิจกรรมเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์นั้นได้รับผลตอบรับดีมาก มีสหกรณ์กว่า 200 แห่ง รวมถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ตื่นตัวสมัครเข้าร่วมเรียนรู้ ผ่านแพลทฟอร์มโซเชียลมีเดีย (เฟสบุค ไลฟ์) ทางเพจโครงการ coop 4.0 มียอดวิวเข้าชมการอบรมสูงกว่า 10,000 วิว ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 6 วิทยากรระดับแนวหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ยุค 4.0 นำโดย อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย กูรูด้านการตลาดชื่อดัง, ผศ.ธเนศ ศิริกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจ, นายสุวิทย์ เอื้อศักดิ์ชัย (อ.แมท) ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์, ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา (ทิดเป้) พิธีกรการเกษตรชื่อดังดีกรีด็อกเตอร์, นายอรุษ นวราช เจ้าของสวนสามพรานโมเดล และ ผศ.ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ อาจารย์สายพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและการตลาดเกษตร สำหรับสมาชิกสหกรณ์ได้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ตามที่ได้กำหนดครบตามเงื่อนไขจะมีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล SMART COOP 4.0 อันเป็นรางวัลเพื่อความภูมิใจของสหกรณ์คุณภาพที่เข้าร่วมโครงการกับ สสว.

ด้าน นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เน้นย้ำว่า โครงการและกิจกรรมนี้        มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์ทั่วประเทศ ผ่านโมเดลสหกรณ์พี่น้องที่จะเอื้อให้สหกรณ์ระดับ A B C ในจังหวัดเดียวกันได้ช่วยเหลือต่อยอดทางธุรกิจร่วมกันได้ ผ่านการลองใช้งานออนไลน์จริงตั้งแต่การอบรม     ครั้งแรก จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนและต้องคุ้นเคยกับวิถีชีวิตปกติใหม่ ที่ต้องใช้มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารเพื่อ การเรียนรู้ ถ้าสมาชิกสหกรณ์เริ่มเข้าใจการเปลี่ยนแปลงก็จะนำไปสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพ และวางแผนการดำเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ไทย 4.0 ได้ไม่ยาก ที่สำคัญเมื่อจบโครงการจะนำมาสู่การสร้างรายได้ ที่เพิ่มขึ้นให้กับสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศได้อีกจำนวนมาก ทั้งนี้สหกรณ์จะได้รับการพัฒนา    องค์ความรู้ และประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ อาทิ การต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดการสูญเสียในระบบการผลิต หรือแม้แต่การปรับปรุงระบบเทคโนโลยี (IT) และการให้บริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น เป็นต้น

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บมีพันธกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมในภาคบริการด้านธุรกิจที่สำคัญซึ่งช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศ ในส่วนความร่วมมือโครงการนี้ ทีเส็บจะช่วยวิเคราะห์ความต้องการของตลาด จุดเด่นจุดด้อยของสหกรณ์ โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจภาคการผลิต การค้า บริการ และภาคธุรกิจการเกษตร ตลอดจนช่วยพัฒนาในด้านที่สามารถเชื่อมโยงให้สหกรณ์นำศักยภาพที่มีในชุมชนเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นสหกรณ์ที่สามารถรองรับธุรกิจไมซ์ นักเดินทางไมซ์ การจัดงาน จัดประชุมและการท่องเที่ยวในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต