หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - เครื่องเฉลิมพระราชมณเฑียร และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: lukey2009 ที่ 2 ม.ค. 20, 14:57 น

เครื่องเฉลิมพระราชมณเฑียร


กระทู้: เครื่องเฉลิมพระราชมณเฑียร
เริ่มกระทู้โดย: lukey2009 ที่ 2 ม.ค. 20, 14:57 น
เครื่องเฉลิมพระราชมณเฑียร
ในพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร ซึ่งเป็นพระราชพิธีสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์จะเสด็จขึ้น
ประทับ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เปรียบเสมือน "การขึ้นบ้านใหม่" โดยมีการเชิญเครื่องเฉลิมพระราชมณเฑียรตามเสด็จ
ได้แก่ วิฬาร์ (แมว) ศิลาบด พันธุ์พืชมงคล ฟักเขียว กุญแจทอง จั่นหมากทอง ต่อมาสิ่งของสำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระราช
มณเฑียรมีเพิ่มขึ้น เช่น รัชกาลที่ 4 เริ่มใช้พระแส้หางช้างเผือก รัชกาลที่ 7 มีการอุ้มไก่ขาวเข้าร่วมพระราชพิธี จากนั้น
พระมหากษัตริย์จะบรรทมเหนือพระแท่นราชบรรจถรณ์ ซึ่งเป็นพระแท่นบรรทมของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี
เพื่อเป็นมงคลฤกษ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 9 ประทับแรมอยู่หนึ่งคืน


กระทู้: เครื่องเฉลิมพระราชมณเฑียร
เริ่มกระทู้โดย: sorono55 ที่ 15 ม.ค. 20, 13:47 น
สมเด็จ(ขออภัยค่ะ! คำนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ)มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระปรีชาด้านการทหารเป็นอันมาก และทรงดำเนินงานด้านการทหารมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงการปะทะกันระหว่างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจตามพื้นที่ต่างๆ ในประเทศ ทำให้เกิดความสูญเสียแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ซึ่งบั่นทอนขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและราษฎรในพื้นที่ ในฐานะทรงเป็นนักการทหาร พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ที่มีการปะทะเพื่อเยี่ยมเยียนและพระราชทานขวัญกำลังใจ

          ทั้งนี้ สมเด็จ(ขออภัยค่ะ! คำนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ)มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงดำรงพระยศทางทหารของ 3 เหล่าทัพ คือ พลเอก พลเรือเอก และพลอากาศเอก และได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการทหาร โดยทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายในภาคเหนือ และภาคตระวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

          รวมทั้งการคุ้มกันพื้นที่ในบริเวณรอบค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชา ที่เขาล้าน จังหวัดตราด ด้วย ซึ้งแม้เป็นพระราชภารกิจที่ต้องทรงเสี่ยงภยันตราย แต่ด้วยความที่ทรงเป็นชาติชายทหาร และเป็นพระราชภารกิจเพื่อความผาสุกของพสกนิกร และเพื่อมนุษยธรรมต่อผู้ประสบทุกข์ยาก จึงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจดังกล่าวโดยเต็มพระราชกำลัง


กระทู้: เครื่องเฉลิมพระราชมณเฑียร
เริ่มกระทู้โดย: lukey2009 ที่ 17 ม.ค. 20, 12:16 น
...เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาของเศรษฐกิจ การที่ต้องใช้รถไถต้องไปซื้อ เราต้องใช้ต้องหาเงินมาสำหรับซื้อน้ำมันสำหรับรถไถ
เวลารถไถเก่าเราต้องยิ่งซ่อมแซม แต่เวลาใช้นั้นเราก็ต้องป้อนน้ำมันให้เป็นอาหาร เสร็จแล้วมันคายควัน ควันเราสูดเข้าไปแล้ว
ก็ปวดหัว ส่วนควายเวลาเราใช้เราก็ต้องป้อนอาหาร ต้องให้หญ้าให้อาหารมันกิน แต่ว่ามันคายออกมา ที่มันคายออกมา
ก็เป็นปุ๋ย แล้วก็ใช้ได้สำหรับให้ที่ดินของเราไม่เสีย..."
พระราชดำรัสเนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๙