หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - กระทรวงท่องเที่ยวผนึกกำลังกับกระทรวงอื่นของภูมิใจไทย กระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เรื่องเด่นประเด็นดัง => ข้อความที่เริ่มโดย: tontago ที่ 12 ต.ค. 19, 10:26 น

กระทรวงท่องเที่ยวผนึกกำลังกับกระทรวงอื่นของภูมิใจไทย กระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้


กระทู้: กระทรวงท่องเที่ยวผนึกกำลังกับกระทรวงอื่นของภูมิใจไทย กระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 12 ต.ค. 19, 10:26 น
วันนี้ (11 ต.ค. 62) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) กล่าวภายหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยสัญจร ครั้งที่1/2562 ณโรงแรมศิวา รอยัล อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีผู้แทนพรรคภูมิใจไทยจาก 7 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระทรวงพาณิชย์ (นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) และ ดร.นาที รัชกิจประการ ในฐานะแม่ทัพภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทย โดย รมว.กก ได้เน้นย้ำว่า ทางพรรคมีนโยบายมุ่งมั่นที่จะกระจายรายได้ไปยังชุมชน สร้างโอกาสให้กับประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาประเทศผ่านการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

ในฐานะเจ้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผมได้รายงานถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้เร่งรัด ผลักดันและเพิ่มจํานวนที่พักในชุมชน ผ่านโครงการ Home Lodge และ Homestay ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ กระจายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่ภูมิภาคและเมืองรองที่มีศักยภาพ ยกระดับความปลอดภัย และให้ความสำคัญกับความเป็นธรรม โดยไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) และการจัดมหกรรมระดับโลกทั้งเรื่องกีฬาและเชิงศิลปะในประเทศไทย

โดย ปีงบประมาณ 2563 นี้ กระทรวงฯ มีโครงการสำคัญๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ดังนี้

1. เตรียมประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวใหม่ 2 เขต เพิ่มเติม คือ เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้
2. เพิ่มเจ้าหน้าที่อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา ในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล อย่างน้อยจังหวัดละ 10 คน
3. เตรียมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างน้อย 2 ชุมชน
4. ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นและมีความเป็นมาตรฐาน
5. เตรียมประกาศเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวฮาลาล
7. จัดเทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ
8. จัด big event sports tourism ในพื้นที่ภาคใต้ เช่น พังงา ภูเก็ต และสตูล เป็นต้น
9. ก่อสร้างสนามกีฬา โรงยิม อาคารต่างๆ(ชุมพร ตรัง ยะลา พัทลุง และสงขลา) และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา (กระบี่สุราษฎร์ธานี และปัตตานี) รวมทั้งเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ที่จังหวัดตรัง เป็นต้น

ทั้งนี้ คาดว่าโครงการที่จะดําเนินการในปี พ.ศ. 2563 จะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มสูงขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และส่งผลให้ GDP ของประเทศเติบโตขึ้น พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการเข้าสู่ธุรกิจภาคบริการ และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคน สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมๆกัน ตอบสนองนโยบายที่พรรคภูมิใจไทยได้ให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องชาวไทยไว้


กระทู้: กระทรวงท่องเที่ยวผนึกกำลังกับกระทรวงอื่นของภูมิใจไทย กระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 12 ต.ค. 19, 10:32 น
กระทรวงท่องเที่ยวผนึกกำลังกับกระทรวงอื่นของภูมิใจไทย กระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยการท่องเที่ยว