หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เรามาดูกันดีกว่า พรบ.รถยนต์นั้นจ่ายค่าคุ้มครองอะไรกันบ้าง

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => รถยนต์ => ข้อความที่เริ่มโดย: unyanamah ที่ 7 ก.ย. 19, 14:07 น

เรามาดูกันดีกว่า พรบ.รถยนต์นั้นจ่ายค่าคุ้มครองอะไรกันบ้าง


กระทู้: เรามาดูกันดีกว่า พรบ.รถยนต์นั้นจ่ายค่าคุ้มครองอะไรกันบ้าง
เริ่มกระทู้โดย: unyanamah ที่ 7 ก.ย. 19, 14:07 น
แน่นอนว่าใครที่มีรถยนต์นั้นอาจจะมีการทำ ประกันภัยรถยนต์  (https://www.directasia.co.th/) ภาคสมัครใจไว้ด้วย โดยอาจจะเลือกทำที่เป็นประเภท ประกันรถยนต์ ชั้น 1 (https://www.directasia.co.th/online-car-insurance/type1/) หรือ ประกัน รถยนต์ 2 (https://www.directasia.co.th/online-car-insurance/type2plus/) หรือ 3 ก็ได้แล้วแต่ความสะดวก ซึ่งประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภทนั้นก็จะให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันไป รวมถึงในเรื่องของการจ่ายค่าชดเชยด้วย แต่ทั้นี้ก็อย่าลืมว่ารถทุกคันทุกประเภทนั้นจะต้องมีการทำประกันรถตาม พรบ รถยนต์  (https://www.directasia.co.th/online-car-insurance/compulsory/) ด้วย โดยประกันภัยในส่วนนี้จะเรียกว่า ประกันภัยภาคบังคับ ซึ่งจะมีการจ่ายเงินค่าคุ้มครองดังต่อไปนี้หากเกิดอุบัติเหตุทางรถขึ้น
1.ค่าเสียหายเบื้องต้น ซึ่งการจ่ายค่าเสียหายในส่วนนี้นั้นไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด เราก็จะได้รับการชดเชยจาก พรบ รถยนต์ โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องรอพิสูจน์ว่าฝ่ายใดถูกหรือผิด และการได้รับเงินชดเชยสูงสุดในส่วนนี้ เราก็จะได้ดังนี้
-ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บในทุกกรณี โดยจะมีการจ่ายเงินตามค่ารักษาจริงสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
-ส่วนในกรณีที่มีการสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต ก็จะมีการจ่ายเงินค่าชดเชยสูงสุดจำนวน 35,000 บาท/คน ทั้งนี้ก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพรบ.รถยนต์
โดยความเสียหายทั้งด้านบนนั้นเมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 65,000 บาท/คน
2.ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งก็คือ การจ่ายเป็นค่าสินไหมที่จะต้องมีการพิสูจน์กันก่อนว่าใครเป็นฝ่ายผิดหรือถูก และถ้าหากว่าผู้เอาประกันภัยนั้นเป็นฝ่ายถูกตามกฎหมาย ผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับความคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายในเบื้องต้น ดังนี้
-ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ โดยจะมีการจ่ายเงินตามค่ารักษาจริง แต่จะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท
-ในกรณีที่มีการสูญเสียอวัยวะกันเกิดขึ้นนั้น ก็จะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
ถ้าหากว่าเป็นการสูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือเสียแขน หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า หรือเสียขา หรือตาบอด อย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ซึ่งรวมกันตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป จะมีการจ่ายค่าชดเชยในจำนวน 300,000 บาท
ถ้าหากว่าเป็นการสูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือเสียแขน หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า หรือเสียขา หรือสายตา (ตาบอดในแบบไม่สามารถมองเห็นได้เลย) หรือหูหนวกเป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด หรือสูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถในการสืบพันธุ์ หรือจิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใดนั้น ก็จะมีการจ่ายค่าชดเชยในจำนวน 250,000 บาท
ถ้าหากว่าเป็นการสูญเสียนิ้ว ตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่าจะนิ้วเดียว หรือ หลายนิ้วนั้น จะมีการจ่ายค่าชดเชยในจำนวน 200,000 บาท
3.ค่าชดเชยในการรักษาตัว หรือก็คือ กรณีที่เราต้องที่ต้องมีการพักฟื้นรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในนั้น ก็จะได้รับค่าชดเชยในการรักษาตัว 200 บาทต่อวัน แต่จะจ่ายให้ไม่เกิน 20 วัน หรือไม่เกินจำนวน 4,000 บาทนั่นเอง
และในจำนวนเงินคุ้มครองที่จะจ่ายในข้อ 2 และข้อ 3 นั้นจะจ่ายสูงสุดรวมกันไม่เกิน 304,000 บาท
ซึ่งวงเงินคุ้มครองความรับผิดสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้
1.รถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 5,000,000 ต่อครั้ง
2.รถยนต์เกิน 7 ที่นั่ง 10,000,000 ต่อครั้ง