หน้า : พิมพ์หน้านี้ - EV ยุคใหม่ สะดวก ปลอดภัย

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: myfaiiii ที่ 28 ส.ค. 19, 22:58 น

EV ยุคใหม่ สะดวก ปลอดภัย


กระทู้: EV ยุคใหม่ สะดวก ปลอดภัย
เริ่มกระทู้โดย: myfaiiii ที่ 28 ส.ค. 19, 22:58 น
     ปัจจัยหลักที่ใครหลายคนใช้เป็นเหตุผลประกอบการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้งาน นอกจากจะเป็นเรื่องความคุ้มค่าด้านนวัตกรรมไฟฟ้าพลังงานสะอาดแล้ว ยังมีเรื่องของความสะดวก และปลอดภัยด้วยนะครับ

    ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่มาช่วยรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า ทั้งด้านความปลอดภัยจากการใช้งานแบตเตอรี่ ที่เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งแบตเตอรี่ในรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% จาก MINE Mobility ของ EA ก็มีเทคโนโลยี STOBA ที่ช่วยป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจก่อให้กิดการระเบิดขึ้นได้ มีระดับการป้องกันของเหลว และฝุ่นละอองที่ได้มาตรฐานในระดับ IP67 ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ EA ก็จะมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานภายในประเทศอีกด้วย
(https://www.facebook.com/EnergyAbsolute/photos/a.665934687071863/967500113581984/?type=3&eid=ARD-R2YthHesxvSkufo8yXM735I_yOspad6DE6XiJSid4FmGsoqaKdmOADeIaeLufzZgKG32ls7dLTsX&__xts__%5B0%5D=68.ARAThvqexghGzryReeVgF9HaL28W2Pzked9LQW7N8K-X2Nidi8K2LCgqfdahmojHSGSd210eDThmRg1NYmfJ_9GcnfevBTAAvDhzwoqklCzxVFoQOflCxeTXmY5-53jeLBHlSnaTV-7jzAeDCw0v4Tl6CgPx7rbcreMYYLJeYvIWvO4NrYcDS8XlMHsYJMYmyny_9iMkx7nT5hXWAPdUfThjYk6Qr4bBHAMUuQNF2LBlsAagIJZLuA7FDCf--3Dxeuyydval_fLJmHg38spxUn8WjlN5lC_dmo6ts66PsNrEwY33rnYxhZsOeH233hgDJ3TuyDLu1H4XgksIZVfHLfs&__tn__=EEHH-R)

   ในด้านความสะดวกที่จะมารองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้านั้น คือการมีสถานีชาร์จไฟฟ้าที่ง่ายต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน ทั้งระยะเวลาในการชาร์จที่ใช้เวลาไม่มาก สถานีชาร์จที่สามารถค้นหาสถานีได้ง่าย และความสะดวกในการชำระค่าบริการ เป็นต้น ซึ่งสถานีชาร์จไฟฟ้าจาก EA Anywhere ก็เตรียมพร้อมรองรับผู้ใช้งานในอนาคต ทั้งยังอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหัวชาร์จเร็วแบบ Quick Charge และการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน EA Anywhere ที่สามารถจองช่องชาร์จ และชำระค่าบริการผ่านแอปได้
     ตอนนี้สถานีชาร์จตามต่างจังหวัดก็เริ่มมีบ้างแล้วเหมือนกัน เช่น ในเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ ตรงลานจอดรถ ชั้น G