หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ​เปิดตำนานกำเนิด “วัดพระศรีสรรเพชญ์” สมัยพระเจ้าอู่ทอง

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ท่องเที่ยว => ข้อความที่เริ่มโดย: livingmuseumth ที่ 7 ส.ค. 19, 11:59 น

​เปิดตำนานกำเนิด “วัดพระศรีสรรเพชญ์” สมัยพระเจ้าอู่ทอง


กระทู้: ​เปิดตำนานกำเนิด “วัดพระศรีสรรเพชญ์” สมัยพระเจ้าอู่ทอง
เริ่มกระทู้โดย: livingmuseumth ที่ 7 ส.ค. 19, 11:59 น
มาแล้วจ้า วันนี้แอดมินมาพร้อมกับสถานที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สุดฮิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ไปดูกันค่ะ ว่าที่มาของที่เที่ยวสุดฮิตวันนี้น่าสนใจแค่ไหน

วัดพระศรีสรรเพชญ์ สร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จนกระทั่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงย้ายศูนย์กลางของพระราชวังไปสร้างใหม่ทางทิศเหนือริมแม่น้ำลพบุรี และยกบริเวณพระราชวังเดิมให้เป็นเขตพุทธาวาส เมื่อพุทธศักราช 1991 เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้พระมหากษัตริย์ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งพระราชพิธีอื่นๆ เช่น พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์ และพระอัฐิของพระบรมวงศานุวงษ์

ภายในวัดประกอบด้วยโบราณสถานที่สําคัญ ได้แก่ เจดีย์ทรงระฆังกลมขนาดใหญ่ 3 องค์ เป็นประธานของวัด ซึ่งเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 โปรดฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2035 ส่วนเจดีย์อีกองค์หนึ่งนั้น เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ซึ่งสมเด็จพระบรมราชา หน่อพุทธางกูรให้สร้างขึ้นต่อมาในภายหลัง

ทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์ประธานแต่ละองค์มีมณฑป ซึ่งภายในมณฑปประจำเจดีย์องค์แรก เคยพบรอยพระพุธบาทประดิษฐานอยู่

ทางตะวันออกของวัดเป็นที่ตั้งวิหารหลวง ภายในประดิษฐานองค์พระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นพระพุธรูปยืนสูง 8 วา หุ้มด้วยทองคำ เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาพระพุทธรูปถูกทำลายเหลือเพียงแกนในซึ่งเป็นสำริด พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้อัญเชิญไปประดิษฐานในเจดีย์ศรีสรรเพชญ์ดาญาณ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพ

ทางด้านตะวันตกของวัดมีอาคารจัตุรมุข สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ราวรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายในประดิษฐานพระพุธรูป 4 อิริยาบถ คือ นั่ง ยืน นอน และเดิน ปัจจุบันเหลือพระพุทธรูปนั่งในมุขตะวันออก สันนิษฐานว่าเป็นสถานที่ประดิษฐานพระอัฐิของพระบรมวงศานุวงศ์ นอกจากนี้ยังปรากฏเจดีย์รายโดยรอบวัด ซึ่งเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระอัฐิของพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านหน้าของเจดีย์รายแต่ละองค์มีวิหารรายสำหรับเป็นที่บำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประธานสถานที่ตั้ง: 196 ต.คลองถ่อ ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
เวลาทำการ: เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.
อัตราค่าเข้าชม: ชาวไทย 10 บาท บัตรรวม 40 บาท
ชาวต่างชาติ 50 บาท บัตรรวม 220 บาท
โทรศัพท์/โทรสาร: 035-242286
อีเมลล์ : ay_hispark***

-------------------------------------------------------------
Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department
Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation
-------------------------------------------------------------
ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่
⭐️Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth
Line: @livingmuseumth
IG : https://www.instagram.com/livingmuseum.th
Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth
E-mail: mr.museum@livingmuseumthailand.com


Amin: Numsomns