หน้า : พิมพ์หน้านี้ - มหาวิทยาลัยไทยทำอันดับสูงขึ้นในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: prdelivery ที่ 20 มิ.ย. 19, 12:18 น

มหาวิทยาลัยไทยทำอันดับสูงขึ้นในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS


กระทู้: มหาวิทยาลัยไทยทำอันดับสูงขึ้นในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS
เริ่มกระทู้โดย: prdelivery ที่ 20 มิ.ย. 19, 12:18 น
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้อันดับสูงขึ้นในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก (QS World University Rankings) ปี 2020  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (QS World University Rankings) ฉบับที่ 16 ได้รับการเผยแพร่วันนี้โดยนักวิเคราะห์การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ของโลกจาก QS (Quacquarelli Symonds) โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยของไทยที่ทำผลงานดีที่สุดในอันดับโลก ขณะที่มีมหาวิทยาลัยไทยทั้งหมดจำนวน 8 แห่งที่ติดอันดับในปีนี้ และมี 3 แห่งที่ได้ตำแหน่งสูงขึ้น


          การจัดอันดับโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของโลก QS (Quacquarelli Symonds) ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำจำนวน 1000
แห่งทั่วโลก สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ถูกจัดอยู่ในอันดับหนึ่งของโลกเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน ทั้งนี้ เว็บไซต์ www.TopUniversities.com
ของ QS มีผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 70 ครั้งในปี 2018 โดยบรรดานักเรียน นักศึกษา กลุ่มการศึกษา และผู้เขียนหลักสูตรจากทั่วโลก จึงเป็นเว็บไซต์สำหรับ
การค้นข้อมูลเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีผู้นิยมที่สุดในโลก [1]


มหาวิทยาลัยในประเทศไทยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก(QS World University Rankings)ปี2020                                             

247=                                                                                271       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย               

314=                                                                                380       มหาวิทยาลัยมหิดล                   

601-650                                                                             651-700   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                 

601-650                                                                             601-650   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               

801-1000                                                                            801-1000  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             

801-1000                                                                            801-1000  มหาวิทยาลัยขอนแก่น                 

801-1000                                                                            801-1000  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

801-1000                                                                            801-1000  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์             

(C) QS Quacquarelli Symonds 2004-2019 www.TopUniversities.com


          ข้อมูลสำคัญ – ประเทศไทย

          - มหาวิทยาลัยของประเทศไทยจำนวน 3 แห่งมีอันดับสูงขึ้นในการจัดอันดับของ QS ปี 2020 ขณะที่มหาวิทยาลัยอีก 5 แห่งยังคงอยู่ในอันดับกลุ่ม

เดิม
          - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (247) ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ขยับสูงขึ้น 24 อันดับ กลายเป็นหนึ่งใน 250 มหาวิทยาลัยชั้นนำของ
โลก ซึ่งได้อันดับสูงขึ้นทั้งในกลุ่มวิชาการนานาชาติและบริษัทจ้างงานทั่วโลกที่สำรวจความเห็นโดย QS

          - มหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่ได้อันดับเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดคือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานยอดเยี่ยม เมื่อดูจากตัวชี้
วัดทัศนคติของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต (Employer Reputation) ซึ่งอ้างจากความคิดเห็นของผู้จัดการฝ่ายบุคลากรของบริษัททั่วโลกกว่า 44,000 คน ที่ถูก
ถามว่าพวกเขาต้องการเลือกบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยใด และจากตัวชี้วัดด้านสัดส่วนอาจารย์หรือบุคลากร/นักศึกษา (Faculty/Student) ที่วัดจากวิธีที่
มหาวิทยาลัยจัดสรรบุคลากรให้นักศึกษา

          - ในด้านอันดับโดยเฉลี่ย มหาวิทยาลัยในประเทศไทยสามารถทำคะแนนได้ดีที่สุดในเรื่องของสัดส่วนคณะนานาชาติ (International Faculty Ratio)

          - ในด้านทัศนคติของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต (Employer Reputation) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนนสูงที่สุดในประเทศ

          - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในด้านชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation)

          - ส่วนมหาวิทยาลัยที่มีสัดส่วนอาจารย์หรือบุคลากร/นักศึกษา (Faculty Student Ratio) สูงสุดคือ มหาวิทยาลัยมหิดล

          - สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ (International Student Ratio) สูงสุดคือ มหาวิทยาลัยมหิดล

          - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีสัดส่วนคณะนานาชาติ (International Faculty Ratio) มากที่สุด

          - คณะที่มีผลงานต่อเนื่องมากที่สุด โดยวัดจากการสัดส่วนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างอิง (Citations Per Faculty) คือ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

การเปรียบเทียบอันดับโดยรวมและตัวชี้วัดสูงสุด

มหาวิทยาลัย                        ตัวชี้วัดอันดับสูงสุดปี2020      ภาพรวมปี2020  ภาพรวมปี2019 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ      247=         271         

มหาวิทยาลัยมหิดล                    ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ      314=         380         

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                 ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ      601-650      651-700     

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               ทัศนคติของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต  601-650      601-650     

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์              ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ      801-1000     801-1000     

มหาวิทยาลัยขอนแก่น                  -                       801-1000     801-1000     

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  -                       801-1000     801-1000     

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์             ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ      801-1000     801-1000

หมายเหตุ:ตัวชี้วัดสูงสุดที่หายไปหมายถึงไม่มีตำแหน่งอันดับเฉพาะสำหรับระดับตัวชี้วัดเดี่ยวนั้น