หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - คำสอนของพ่อ : ความสามัคคี และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: nokna2529 ที่ 10 มิ.ย. 19, 09:37 น

คำสอนของพ่อ : ความสามัคคี


กระทู้: คำสอนของพ่อ : ความสามัคคี
เริ่มกระทู้โดย: nokna2529 ที่ 10 มิ.ย. 19, 09:37 น
คำสอนของพ่อ : ความสามัคคี
 “…สามัคคีนี้ก็คือการเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิถีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้ เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และทํางานด้วยการซื่อสัตย์สุจริต ต้องส่งเสริมงานของกัน และกัน และไม่ทําลายงานของกันและกัน มีเรื่องอะไรให้ได้พูดปรองดองกัน อย่าเรื่องใครเรื่องมัน และงานก็ทํางานอย่างตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม...”
พระราชดํารัสที่พระราชทานในพิธีประดับยศนายตํารวจชั้นนายพล เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙


กระทู้: คำสอนของพ่อ : ความสามัคคี
เริ่มกระทู้โดย: sorono55 ที่ 28 มิ.ย. 19, 13:15 น
. (http://d2f0ora2gkri0g.cloudfront.net/95/58/95587c96-43d8-43da-93b1-3f752384e0a7.jpg)