หน้า : พิมพ์หน้านี้ - การเปิดตัวโครงการอสังหาฯ ใหม่ เมษายน 2562

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: trebs5b ที่ 21 พ.ค. 19, 14:59 น

การเปิดตัวโครงการอสังหาฯ ใหม่ เมษายน 2562


กระทู้: การเปิดตัวโครงการอสังหาฯ ใหม่ เมษายน 2562
เริ่มกระทู้โดย: trebs5b ที่ 21 พ.ค. 19, 14:59 น

            ในเดือนเมษายน ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการเปิดตัวลดลง โดยในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 27 โครงการ ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 18 โครงการ จึงมีจำนวนหน่วยขายและมูลค่าโครงการลดลงตาม โดยลักษณะการพัฒนาเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัย 25 โครงการ และอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ อีก 2 โครงการ มีจำนวนหน่วยขายรวม 4,564 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 21,327 ล้านบาท ซึ่งราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยของเดือนนี้อยู่ที่ประมาณ 4.673 ล้านบาท
            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่า ประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ยังคงเป็นอาคารชุด โดยมีจำนวนหน่วยเปิดขาย 2,535 หน่วย (55.5%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 1,476 หน่วย (32.3%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 261 หน่วย (5.7%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจำนวนหน่วยขายของที่อยู่อาศัยหลัก ซึ่งได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด กับเดือนที่ผ่านมา จะพบว่าจำนวนหน่วยขายของทั้ง 3 ประเภทลดลง โดยอาคารชุดลดลงจำนวน 3,714 หน่วย (59%) บ้านเดี่ยวมีจำนวนหน่วยขายลดลง 1,514 หน่วย (85%) ส่วนทาวน์เฮ้าส์มีจำนวนหน่วยขายลดลง 2,044 หน่วย (28%) ซึ่งทำเลที่มีการเปิดขายใหม่ส่วนใหญ่ สำหรับอาคารชุดจะตั้งอยู่ในบริเวณย่านรัชดาภิเษก สุขุมวิท พญาไท และรามอินทรา เป็นต้น ส่วนที่อยู่อาศัยแนวราบที่มีการเปิดใหม่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขตติดต่อเมือง เช่น บริเวณย่านเพชรเกษม พระราม 2 ประชาอุทิศราชพฤกษ์ กรุงเทพกรีฑา และรามอินทรา เป็นต้น
            ในภาพรวมโครงการที่เปิดขายใหม่ในเดือนมีนาคม 2562 นี้ ดร.โสภณ กล่าวว่ามีจำนวนหน่วยขาย มูลค่าโครงการลดลง แต่มีราคาขายเฉลี่ยต่อยูนิตเพิ่มขึ้น (ประมาณ 12%) เนื่องจากการพัฒนาในเดือนนี้มีจำนวนหน่วยขายที่มีราคาขายตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 2,778 หน่วย หรือประมาณ 61% ของหน่วยขายทั้งตลาด จึงทำให้ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยโดยรวมของเดือนนี้เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายเฉลี่ยของเดือนก่อน ซึ่งราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยของเดือนนี้มีราคาเฉลี่ยที่ประมาณ 4.673 ล้านบาท แต่เดือนที่ผ่านมามีราคาขายเฉลี่ยที่ 4.184 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง และกลุ่มที่อยู่อาศัยระดับพรีเมี่ยมเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น
            เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) มีจำนวน 4 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง

แผนที่โครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

(https://trebsdotacdotthindexdotphp.files.wordpress.com/2019/05/62-270.jpg)

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th  (http://www.area.co.th))

อ่านบทความเพิ่ม : https://bit.ly/2ElYjIi  (https://bit.ly/2ElYjIi)