หน้า : พิมพ์หน้านี้ - สอนเทคนิคการทำบัญชีอสังหาฯ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: trebs5b ที่ 21 ก.พ. 19, 15:15 น

สอนเทคนิคการทำบัญชีอสังหาฯ


กระทู้: สอนเทคนิคการทำบัญชีอสังหาฯ
เริ่มกระทู้โดย: trebs5b ที่ 21 ก.พ. 19, 15:15 น

(https://i1.wp.com/trebs106031746.files.wordpress.com/2019/02/re151.42.s-02-1-2.jpg?ssl=1)
การตัดสินใจกำหนดสถานะเป็นบุคคลธรรมดา-นิติบุคคล ที่ส่งผลต่อภาษี
การเลือกวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่แตกต่าง จุดพึงระวังในการวางแผนภาษีอสังหา การจัดทำบัญชีที่แตกต่างกับธุรกิจประเภทอื่น
ดังนั้นทางโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงจัดทำ  หลักสูตรการวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=32) เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจกับภาษี ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น และวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่แตกต่าง จุดพึงระวังในการวางแผนภาษีอสังหาฯ พร้อมทั้งการจัดทำบัญชีที่แตกต่างจากธุรกิจประเภทอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เราเสียภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
จัดอบรมวันพุธที่ 24 - วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย


หัวข้ออบรม
•   ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
หน้าที่การเสียภาษีของผู้ค้าอสังหาริมทรัพย์ในสถานะนิติบุคคล-คณะบุคคล-บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องกับรายได้/รายจ่าย เงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิ เทคนิคการคิดคำนวณการเสียภาษี
•   การวางแผนแบบของรายได้-รายจ่าย  การวางแผนประเด็นทรัพย์สิน-หนี้สิน
•   การวางแผนภาษีอากรธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เทคนิคในการบริหารจัดการเสียภาษีให้มีประสิทธิภาพ
•   การวิเคราะห์ตลาดอสังหาฯและแนวโน้มในอนาคต
•   เกณฑ์การรับรู้รายได้และรายงานงบการเงิน
การรับรู้รายได้ตามราคาตลาด รายได้ที่ได้รับยกเว้น ภาษีซื้อที่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้ามที่ถือเป็นรายจ่ายได้มีการตีราคาสินค้าคงเหลือ ภาระภาษีของการเช่า
•   การวางระบบบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
•   การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ราคาท่านละ 12000 (ไม่รวม Vat 7 %)
ลงทะเบียน : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=32 (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=32)

Tag : วางแผนภาษี  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=32), ภาษีอสังหาฯ  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=32) , ภาษีและบัญชี  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=32), อบรมภาษีอสังหา  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=32), การทำบัญชีอสังหา  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=32), ภาษีที่ดิน  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=32), บัญชีอสังหาฯ  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=32), ขายอสังหาริมทรัพย์  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=32), ภาษีการลงทุนอสังหาฯ  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=32),หลักสูตรภาษีอสังหา  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=32), การลงบัญชีอสังหาฯ  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=32)