หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เปิดค่ายเยาวชน Thailand ICT Youth Challenge 2018 ปี 5

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: blackinmymind ที่ 13 ก.พ. 19, 17:45 น

เปิดค่ายเยาวชน Thailand ICT Youth Challenge 2018 ปี 5


กระทู้: เปิดค่ายเยาวชน Thailand ICT Youth Challenge 2018 ปี 5
เริ่มกระทู้โดย: blackinmymind ที่ 13 ก.พ. 19, 17:45 น
เปิดค่ายเยาวชน Thailand ICT Youth Challenge 2018 ปี 5 และโครงการประกวด DigiEng Teacher Challenge 2018

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต (กลาง) รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.ประยูร หรั่งทรัพย์ (ที่สี่จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ สมเกียรติ สรรคพงษ์ (ที่สามจากขวา) ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   ดิลก คุณดิลก (ที่สี่จากขวา) กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนทศไทย สมเจตน์ สินธุอัสว์ (ขวา) ผู้จัดการทั่วไปส่วนงานองค์กรความยั่งยืน บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด นรเชษฐ์ แซ่ตั้ง (ที่สองจากขวา) ผู้จัดการโรงงานเทพารักษ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เลิศรัตน์ รตะนานุกูล (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส    ฝ่ายประสานงานภาครัฐ    บริษัท   โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด และ   วริศรา หมัดป้องตัว (ที่สามจากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมทำพิธีเปิดค่ายเยาวชนไอซีทีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2018 ปี 5” และโครงการประกวด “DigiEng Teacher Challenge 2018” เพื่อให้เป็นเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมของเด็กไทยและครูในการก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้