หน้า : พิมพ์หน้านี้ - อบรม หลักสูตร การจัดตั้งนิติบุคคล บ้านจัดสรร/อาคารชุด

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: trebs5b ที่ 21 พ.ย. 18, 14:23 น

อบรม หลักสูตร การจัดตั้งนิติบุคคล บ้านจัดสรร/อาคารชุด


กระทู้: อบรม หลักสูตร การจัดตั้งนิติบุคคล บ้านจัดสรร/อาคารชุด
เริ่มกระทู้โดย: trebs5b ที่ 21 พ.ย. 18, 14:23 น
หลักสูตรการจัดตั้งนิติบุคคล บ้านจัดสรร/อาคารชุด จัดอบรมวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย 

(https://ice404.files.wordpress.com/2018/11/945672541.jpg?w=900)

หลักสูตรที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้ เกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมาย ขั้นตอนที่จะส่งผลบวก ผลลบ ก่อนส่งมอบ พร้อมปัญหาแนวทาง และขั้นตอนต่าง ๆ พร้อม Update  พ.ร.บ. จัดสรรคที่ดินฉบับใหม่ และการโอนสาธารณูปโภค "เรียนรู้พรบ.จัดสรรที่ดินฉบับเปลี่ยนแปลงแก้ไขล่าสุดที่นักพัฒนาที่ดินต้องรู้"
หัวข้ออบรม
•   การกำหนดอัตราเงินกองกลางกับข้อกำหนดกฎหมาย
•   การคำนวณจำนวนเงินกองทุน
•   นักพัฒนาที่ดินกับสถานะในการทำสัญญาเก็บเงินกองทุนนิติบุคคล
•   การออกเอกสารรับเงินและการเก็บรักษาเงินกองกลาง
•   การบริหารกองทุน
•   กองทุนมีกี่ประเภท
•   การกำหนดอัตราส่วนกลาง / อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
•   การตั้งกองทุนนิติบุคคล / การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านจัดสรร
•   การจัดทำงบประมาณในการบริหาร
•   การกำหนดอัตราส่วนกลาง การกำกับและเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•   ข้อกฎหมายกับการโอนทรัพย์สินเป็นส่วนกลาง
•   ทรัพย์สินใดบ้างที่ควรโอนเป็นทรัพย์ส่วนกลาง ประโยชน์ของการโอนทรัพย์เป็นส่วนกลาง
•   การดูแลรักษาสภาพทรัพย์ก่อนการโอน
•   สาธารณูปโภค-การบริหารสาธารณะกับการโอนทรัพย์เป็นส่วนกลาง
•   ระเบียบข้อกฎหมายด้านงานบริหารงานนิติบุคคล ที่นักพัฒนาที่ดินควรรู้
•   พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค มาตรฐานต่าง ๆ
•   การบริหารจัดการ
•   บ้านกับการค้ำประกันโครงสร้าง และการค้ำประกันส่วนประกอบ
•   การบริหารงานนิติบุคคลกับการบริหารหลังการขาย
•   ระบบสาธารณูปโภค
•   นิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้อง ข้อปฏิบัติในการพักอาศัย สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
•   บทกำหนดโทษการต่อเติม ตกแต่ง การใช้ประโยชน์ต่าง ๆ
•   ปัญหาและอุปสรรค กรณีศึกษาการจัดตั้งนิติบุคคลและแนวทางแก้ไข
ค่าลงทะเบียน
ท่าน 12,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)
•   นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
•   ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=20 (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=20)
ติดต่อสอบถาม โทร  : 02.295.2294  Line : @trebs1

Tag : การจัดตั้งนิติบุคคล  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=20), นิติบุคคล  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=20), พรบ. อาคารชุด  (https://www.trebs.ac.th/), นิติบุคคลอาคารชุด  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=20), พรบ. จัดสรรที่ดิน  (https://www.trebs.ac.th/), การโอนสาธารณูปโภค  (https://www.trebs.ac.th/), กฎหมายนิติบุคคล  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=20), จดทะเบียนอาคารชุด  (https://www.trebs.ac.th/), ขั้นตอนการจดทะเบียนอาคารชุด  (https://www.trebs.ac.th/), ปัญหานิติบุคคลอาคารชุด  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=20), ปัญหาบ้านจัดสรร  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=20), กฎหมายบ้านจัดสรร  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=20), อบรม  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=20)