หน้า : พิมพ์หน้านี้ - "วีระศักดิ์"เปิดการประชุมใหญ่สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแแห่งประเทศไทย

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: newsman2514 ที่ 19 ส.ค. 18, 23:39 น

"วีระศักดิ์"เปิดการประชุมใหญ่สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแแห่งประเทศไทย


กระทู้: "วีระศักดิ์"เปิดการประชุมใหญ่สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแแห่งประเทศไทย
เริ่มกระทู้โดย: newsman2514 ที่ 19 ส.ค. 18, 23:39 น
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.) ครบรอบ 53 ปี กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯในปีนี้ได้กำหนดพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือนครั้งที่ 3/2560 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่ ซึ่งในโอกาสที่สมาคมฯ ครบรอบ 53 ปี ตามกำหนดการ วางไว้ วันที่ 25 สิงหาคม 2561 จะมีการลงทะเบียน สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่เดินทางมาจากทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 12.00 น .และ เวลา 12.00 น. ถึง เวลา 13.30 น. สมาชิกร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 17.00 น .เปิดการประชุมใหญ่ สามัญประจำปีสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการจะแถลงกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมาต่อสมาชิก ตามกำหนดการ และวาระการประชุม สำหรับ เวลา 18.00 น. ถึง เวลา 22.00 น. มีการจัดเลี้ยงต้อนรับสมาชิก ที่เดินทางมาร่วมประชุม จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยพร้อมร่วมงานพบปะสังสรรค์ เพื่อน-พ้อง-น้อง-พี่(แอ๋วเหนือ)โดยมีการเลี้ยงอาหารแบบขันโตก และการแต่งกายชุดล้านนาไทย พร้อมมีการแสดงทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมทางภาคเหนือ นำมาแสดงเพื่อให้ แขกผู้มีเกียรติ และ สื่อมวลชน ที่มาร่วมงาน

ส่วนเช้าวันที่ 26 สิงหาคม 2561 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวแนะนำแหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อผู้มาร่วมงานและสมาชิกสมาคมฯ ต่อจากนั้นมีการบรรยายพิเศษ จากผู้บริหาร 3 องค์กรใหญ่ ๆ 3 หัวข้อที่สำคัญ ซึ่งล้วนแล้วมีแต่ประโยชน์ ต่อผู้ที่ได้ร่วมงานประชุมในครั้งนี้ ต่อจากนั้นเวลา 10.30 น.นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติมาประธาน การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การท่องเที่ยวไทยในยุค 4.0" พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับกลุ่มข้าราชการดีเด่น,กลุ่มบริษัทและองค์กรดีเด่น,กลุ่มนักข่าวน้ำดี ในภูมิภาคต่างๆ,ตลอดทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร -ธิดาของสมาชิกสมาคมฯ

ซึ่งการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้ประสานงาน กับคุณสันทัด ศักดิ์สูง บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ (ออนไลน์) ซึ่งเป็นผู้กว้างขวาง ในวงการหนังสือพิมพ์ ในจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมฯ จึงแต่งตั้ง คุณสันทัด ศักดิ์สูง ให้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานการจัดงานการประชุมใหญ่สมาคมฯ ในครั้งนี้ และคุณสันทัด ได้ประสานงาน กับทางโรงแรมโลตัส ปางสวนแก้วใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ ในจังหวัดเชียงใหม่และสื่อมวลชนฯ จนทำให้งานนี้ ลงตัวและยิ่งใหญ่ ขึ้นกว่าทุกปี โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้มาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 300 คน ซึ่งจะทำให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปี เกิดความอบอุ่นในบ้าน สภท.นี้ต่อไป