หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ทรัสต์ AIMIRT ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: mizmum ที่ 30 เม.ย. 18, 13:02 น

ทรัสต์ AIMIRT ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์


กระทู้: ทรัสต์ AIMIRT ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
เริ่มกระทู้โดย: mizmum ที่ 30 เม.ย. 18, 13:02 น
          นายธนะชัย สันติชัยกูล (กลาง) ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ นายอมร จุฬาลักษณานุกูล (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการและกรรมการ เรืออากาศโทศุภกร จันทศาศวัต (ซ้ายสุด) กรรมการอิสระ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด และคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ AIMIRT โดยมีนางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้แทนทรัสตี ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของทรัสต์ AIMIRT ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันที่จัดตั้งกองทรัสต์) ถึง วันที่ 31ธันวาคม 2560 และสร้างความเข้าใจอันดีแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

(http://www.mtmultimedia.com/wp-content/uploads/AIMIRT-AGM-photo.jpg)