หน้า : พิมพ์หน้านี้ - “โรงเรียนทักษะพิพัฒน์” โดยเอสซีจี ร่วมรณรงค์ “สงกรานต์เย็นใจ ขับขี่ปลอดภัย” มุ่ง

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: anleein ที่ 10 เม.ย. 18, 21:22 น

“โรงเรียนทักษะพิพัฒน์” โดยเอสซีจี ร่วมรณรงค์ “สงกรานต์เย็นใจ ขับขี่ปลอดภัย” มุ่ง


กระทู้: “โรงเรียนทักษะพิพัฒน์” โดยเอสซีจี ร่วมรณรงค์ “สงกรานต์เย็นใจ ขับขี่ปลอดภัย” มุ่ง
เริ่มกระทู้โดย: anleein ที่ 10 เม.ย. 18, 21:22 น
โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ (Skills Development School) โดยเอสซีจี สานต่อเจตนารมณ์ภายใต้เครือข่ายความปลอดภัยบนท้องถนน ร่วมรณรงค์ “สงกรานต์เย็นใจ ขับขี่ปลอดภัย” มุ่งแก้สาเหตุหลักของอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยแนะ 5 เคล็ดลับขับขี่ปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองในระดับสากล การันตีความเชื่อมั่นด้วยผู้ผ่านหลักสูตรแล้วเกือบ 1.2 แสนคน เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียในช่วงปีใหม่ไทยอย่างยั่งยืน

นายชลัช วงศ์สงวน ผู้บริหารโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ โดยเอสซีจี กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ถือเป็นช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้อุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มสูงขึ้น เกิดการบาดเจ็บ หรือสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ และเมื่อพิจารณาสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงดังกล่าวของปีที่ผ่านมาที่สูงถึงกว่า 3,690 ครั้ง จะพบว่ามีสาเหตุหลักมาจากความไม่พร้อมของ “คน” ทั้งการขาดสติในการขับรถจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และความประมาท รองลงมาคือ “รถ” และ “เส้นทาง” ที่ไม่ปลอดภัย 
ด้วยความมุ่งหวังของโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ โดยเอสซีจี ที่เน้นการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะและศักยภาพด้านการขับขี่ รวมทั้งสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อนำไปสู่การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืนให้กับผู้ขับขี่ในทุกสาขาอาชีพ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความห่วงใยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ ด้วยการรณรงค์ “สงกรานต์เย็นใจ ขับขี่ปลอดภัย” โดยแนะนำ 5 เคล็ดลับขับขี่ปลอดภัย สำหรับผู้ที่กำลังจะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองในระดับสากล เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียในช่วงปีใหม่ไทยอย่างยั่งยืน ได้แก่
1.) มองไกลไปข้างหน้า เพื่อจะได้สังเกตเห็นอันตรายต่างๆ ในทิศทางที่เรากำลังจะไปล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วินาที โดยวิธีการนับนั้น ขณะรถวิ่งให้ผู้ขับขี่มองวัตถุที่อยู่ไกลไปข้างหน้าและนับให้ได้มากกว่า 15 วินาทีก่อนที่รถจะถึงวัตถุนั้น 
2.) มองภาพรอบตัวอยู่เสมอ เช่น ทางร่วมทางแยก เขตชุมชน ป้ายเตือนต่างๆ รวมถึงการสังเกตอันตรายต่างๆ รอบรถ จากการมองกระจกทุกๆ บาน ทุกๆ 5-8 วินาที
3.) เว้นระยะห่างจากรถคันหน้า เพื่อให้ผู้ขับขี่มีทัศนวิสัยในการมองเห็นทางข้างหน้าได้ดี และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการชนท้ายรถคันหน้า
4.) ก.ส.ม.ป. ย่อมาจากกระจก สัญญาณ มองข้ามไหล่ และปฏิบัติ เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการเปลี่ยนช่องทางและเลี้ยวรถได้ทุกครั้ง วิธีปฏิบัติ คือ ผู้ขับขี่ควรมองกระจกเพื่อตรวจสอบรถที่มาจากด้านข้าง จากนั้นให้สัญญาณไฟเลี้ยวเพื่อเตือน ก่อนเปลี่ยนทิศทางให้มองข้ามไหล่เพื่อกำจัดจุดบอด และเมื่อเห็นว่าปลอดภัยค่อยเปลี่ยนทิศทางของรถ
5.) วางตำแหน่งรถให้เหมาะสม ควรรักษาระยะห่างโดยรอบรถเป็นรูปวงรี ทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังตลอดเวลาเท่าที่จะทำได้ เพื่อเป็นพื้นที่กันไว้สำหรับหลบหลีกในกรณีฉุกเฉิน
ซึ่งหากผู้ขับขี่ทุกคนช่วยกันปฏิบัติตาม 5 เคล็ดลับดังกล่าว ประกอบกับการขับขี่ด้วยความระมัดระวังและมีสติ ย่อมจะสามารถลดอุบัติเหตุและการสูญเสียบนท้องถนนจากการเดินทางได้เป็นอย่างมากในทุกช่วงเวลาไม่เฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น

   “โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ โดยเอสซีจี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรณรงค์สงกรานต์เย็นใจ ขับขี่ปลอดภัย ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง กระตุ้นเตือนให้เกิดจิตสำนึกและวินัยในการขับขี่ปลอดภัยกับผู้ขับขี่ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เทศกาลปีใหม่ไทยเป็นเทศกาลแห่งความสุขของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง” นายชลัช กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ โดยเอสซีจี ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ได้ให้การฝึกอบรมหลักสูตรซึ่งได้รับการรับรองในระดับสากล แก่บุคลากรของเอสซีจี คู่ค้าคู่ธุรกิจ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้ความสนใจทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลทั่วไปไปแล้วกว่า 120,000 คน นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความปลอดภัย มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงาน และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ โดยบุคลากรผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์จริง ด้วยการแบ่งออกเป็นสถานีเรียนรู้ต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ที่ครบครันทันสมัย เช่น
•   สถานีตรวจความพร้อมของร่างกาย โดยทดสอบปฏิกิริยาและการมองเห็นด้วย Touch Screen Physical Test
•   สถานีทดสอบขับรถบนเครื่อง Driving Simulator แห่งเดียวในประเทศที่ใช้จำลองสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งได้มาตรฐานเดียวกับการฝึกอบรมนักบิน
•   สถานีเรียนรู้จุดบอดของรถ เพื่อให้สามารถหลบเลี่ยงจากอันตรายได้
•   สถานีทดสอบการขับ การเบรค และการหักหลบในกรณีฉุกเฉิน
•   สถานีแว่นเมาที่จำลองให้เห็นอันตรายจากการเมาแล้วขับ
ซึ่งทุกสถานีนั้นจะช่วยเพิ่มทักษะความรู้และความชำนาญในการขับขี่ สร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคำนึงถึงความปลอดภัยยิ่งขึ้น ถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทั้งคนและรถ เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และเสียชีวิตได้อย่างยั่งยืน
   สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ (Skills Development School) โดยเอสซีจี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-816-5624 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 18.00 น. หรือ www.facebook.com/scg.skills