หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - อบรมไกด์ รุ่นที่ 14 ปี 2561 มร.สวนสุนันทา

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ท่องเที่ยว => ข้อความที่เริ่มโดย: thitiworada1234 ที่ 22 ธ.ค. 17, 12:50 น

อบรมไกด์ รุ่นที่ 14 ปี 2561 มร.สวนสุนันทา


กระทู้: อบรมไกด์ รุ่นที่ 14 ปี 2561 มร.สวนสุนันทา
เริ่มกระทู้โดย: thitiworada1234 ที่ 22 ธ.ค. 17, 12:50 น
โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ)  รุ่นที่ 14
โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ
สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว
(2 ภาษา : ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนกลาง)
อบรมระหว่างวันที่  5 พฤษภาคม ถึง 16 สิงหาคม พ.ศ.2561
สถานที่รับสมัคร ณ ห้องสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ(ห้องพักอาจารย์ 2) ชั้น 2 อาคาร 37  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯหรือโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่  http://www.facebook.com/guideinterssru จากนั้นสแกนใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งมาที่  yingwin*** หรือ ส่งมาทางจดหมาย EMS มาที่ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  เลขที่ 1 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  แขวงวชิระ เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 กรณี สมัครทางออนไลน์นี้ กำหนดการสมัครและส่งจดหมายปิดรับภายในวันที่ 28 เมษายน 2561
   ระยะเวลารับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากกรมการท่องเที่ยว ถึงเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561
   รับสมัครในวันเวลาราชการ 08.00-16.30 น. ในวันทำการ หากเป็นเสาร์-อาทิตย์กรุณาโทรนัดหมายก่อนมาสมัคร โทร.081-6448199 / 091-8820049หรือ  02-160-1548


กระทู้: อบรมไกด์ รุ่นที่ 14 ปี 2561 มร.สวนสุนันทา
เริ่มกระทู้โดย: thitiworada1234 ที่ 4 ก.พ. 19, 11:29 น
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 15 มรภ.สวนสุนันทา
(โครงการคุณภาพต้องเราเท่านั้น) ดูข้อมูลที่ ..  www.facebook.com/guideinterssru
ระยะเวลารับสมัคร วันนี้ถึงวันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2562
 รับสมัครในวันเวลาราชการ 08.00-16.30 น. ในวันทำการ หากเป็นเสาร์-อาทิตย์กรุณาโทรนัดหมายก่อนมาสมัคร โทร.081-644-8199 / 085-993-5609 /081-901-2928 หรือ  02-160-1548-50
ช่วงเวลาอบรม ตั้งแต่วันที่  5 พฤษภาคม ถึง 16 สิงหาคม พ.ศ.2562
อบรมทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยวันอังคาร - ศุกร์ อบรมเวลา 17.30-20.30 น. และ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือ 09.00-19.30 น. โดยประมาณ
Download รายละเอียดโครงการอบรม กด Linkhttps://goo.gl/VEvu7V
Download ใบสมัครอบรม กด link https://goo.gl/Vi48Zh
สมัครออนไลน์ โดยการกรอกใบสมัคร และส่งหลักฐานต่างๆ 1 ชุด พร้อมใบโอนเงินค่าสมัคร 300 บาท ผ่านธนาคารกรุงเทพ(ออมทรัพย์) 074-701835-6 (ชื่อบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว ม.ราชภัฏสวนสุนันทา) และส่งหลัฐานทั้งหมดมาทางไลน์/แอดไลน์ : ayingwin หรือ email : yingwin***
**สอบถามเพิ่มเติม** ใน ไลน์ หรือโทร.. 085-9935609, 081-6448199
 ..... อาชีพในฝันได้เห็นโลกกว้างไกล กำไรชีวิต รายได้แล้วแต่ใจปรารถนา .....