หน้า : พิมพ์หน้านี้ - สุดยอดนิทรรศการ “งานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2017”สำหรับผู้สูงวัย

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: atmoststudio ที่ 3 ก.ค. 17, 14:39 น

สุดยอดนิทรรศการ “งานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2017”สำหรับผู้สูงวัย


กระทู้: สุดยอดนิทรรศการ “งานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2017”สำหรับผู้สูงวัย
เริ่มกระทู้โดย: atmoststudio ที่ 3 ก.ค. 17, 14:39 น
ขอเชิญเข้าร่วม “งานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2017 (InterCareAsia 2017)” นิทรรศการแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางความก้าวหน้าของสังคมผู้สูงอายุ ด้วยการส่งเสริมให้ทุกท่านนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ไปใช้ในวงกว้าง

(https://f.ptcdn.info/209/052/000/osi1pm6zcX9ycSjFzUY-o.jpg)

ผ่านงานแสดงสินค้าและบริการ โดยผลักดันให้งานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2017 เป็นเวทีสำคัญสำหรับการแสดงสินค้า และเทคโนโลยีผู้สูงอายุระดับเอเชียโดยงานนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการไทยที่มากฝีมือหลากหลายท่าน ซึ่งงานจะเริ่มวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2560 ณ ไบเทค ในฮอลล์ 102 บนพื้นที่กว่า 5,250 ตารางเมตร
นอกจากนี้ นิทรรศการแสดงสินค้า“งานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2017 ได้รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทรงประสิทธิภาพหลากหลายชนิด อาทิ
- อุปกรณ์และเครื่องมือดูแลผู้สูงอายุ และคนพิการ อาทิ วีลแชร์ วอร์คเกอร์ อุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เป็นต้น
- เครื่องมือสำหรับช่วยเหลือและ ฟื้นฟูผู้สูงอายุ อาทิหุ่นยนต์ผู้ช่วยเครื่องช่วยฟังและ เครื่องฝึกเดิน
- สถานบริการนวดแผนไทย สปา ฟิตเนต หรือ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ กลุ่มอาหารเสริมและสมุนไพรทั้งของไทยและต่างประเทศ
ที่สำคัญได้เชิญท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมาให้ความรู้และร่วมพูดคุยกันในหัวข้อต่างๆ ตามวันและเวลาดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560
เวลา 15:15-17:30 น.: เสวนาหัวข้อเรื่อง “แนวโน้ม ความสำคัญ และความต้องการของเทคโนโลยีทางด้าน Digital Healthcare สำหรับสังคมผู้สูงอายุ และ “โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมดิจิตัลสำหรับสังคมผู้สูงอายุ”
โดยท่านวิทยากร : อ.วันทนีย์ พันธชาติ จากสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้สำหรับสังคมผู้สูงอายุ)
      : ดร.ทรงพล องค์วัฒนกุล วิศวกรรมชีวการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้เชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้ IoT สำหรับเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ)
: คุณเฉลิมพล ปุณโณทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีที เอเชีย โรบอติกส์ จำกัดผู้ประกอบการและพัฒนาหุ่นยนต์ในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (“ดินสอ”)
: พ.อ.ดร.รัตติพล ตันยา : กรรมการผู้จัดการบริษัท อาตาปี จำกัดผู้ประกอบการและพัฒนาsoftware และ สื่อดิจิตัลสำหรับผู้สูงอายุ

วันศุกร์ที่ 7  กรกฎาคม 2560
เวลา 10:00-10:45 น. : สัมมนาหัวข้อเรื่อง “Diabetes and Lowcarbo Diet, Fasting Therapy and Hyperketosis”
โดยท่านวิทยากร : Dr. Shaw  Watanabe (M.D., Ph.D.) President, Life Science Promotion Foundation, JAPAN
เวลา 10:45-11:30 น. :สัมมนาหัวข้อ “Improvement of Malnutrition State in the Elderly”
โดยท่านวิทยากร :Dr.Shigeru Beppu Executive officer, Management-Strategy Section Head, ForicafoodsCo.,Ltd., JAPAN
เวลา 13:00-15:00 น. :เสวนาหัวข้อ“นานาทัศนะ :กิจการเพื่อผู้สูงอายุ”
โดยท่านวิทยากรร่วมเสวนา :รศ.บุญสนอง รัตนสุนทรากุล: ผู้ดำเนินรายการ
     : ศ.นพ. ประเสริฐ  บุญเกิด ตัวแทนผู้สูงอายุ
     : คุณสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
     : อ.พรยศ ฉัตรธารากุล หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ ABLE LAB
เวลา 15:15-16:00 :สัมมนาหัวข้อ “Overview  of Elderly business in Japan and Thailand & The growth of Elderly in Thai and what Japan see the opportunities”
โดยท่านวิทยากร :Mr.Keisuke Karaki, : First Secretary, The Embassy of JAPAN in Thailand

เวลา 16:00-17:00 น. :สัมมนาหัวข้อ “Challenge of Elderly business in Thailand”
โดยท่านวิทยากร :Dr.Renu Ubol, M.D.: Bangkok Hospital
: Mr.Kimoto Ryo: Managing Director, Thai Riei & Elderly Care Recruitment
: Mr. Hayashi Shinji : Managing Director, Matsunaga
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560
เวลา 10:00-11:00 น.    :สัมมนาหัวข้อ “บ้านปลอดภัยวัยเกษียณ และ โอกาสธุรกิจ...รับสังคมสูงวัย”
โดยท่านวิทยากร    :รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เวลา 11:00-12:00 น.    :สัมมนาหัวข้อ “Happy Money Retirement”
โดยท่านวิทยากร    :คุณกิตติพัฒน์ แสนทวีสุข ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เวลา 13:00-14:00 น.    :สัมมนาหัวข้อ “การออกกำลังกายที่ลดเสี่ยงการล้มในผู้สูงอายุ”
โดยท่านวิทยากร    :คุณสุธีมา พินิจนรชัย นักกายภาพบำบัด ด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ
เวลา 14:00-15:00 น.    :สัมมนาหัวข้อ “สุขภาพ ดีแบบสูงวัย...ใครว่ายาก”
โดยท่านวิทยากร    :เภสัชกรณัฐที เทียนสิริ : เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลสุขภาพ และ Lifestyle changing
เวลา 15:15-16:00 น.    :สัมมนาหัวข้อ “สังคมออนไลน์กับสูงวัยหัวใจไฮเทค”
โดยท่านวิทยากร    :คุณสุธีรา จำลองศุภลักษณ์ : จาก OPPY Club Loxley

นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่น่าสนใจและความรู้อีกมากมาย เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในอีก 6 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะทุกท่านที่เข้าร่วมงานนี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสูงสังคมผู้สูงอายุไปในทิศทางที่ดีขึ้น และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นส่วนหนึ่งภายในงานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2017 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
INTERCARE ASIA 2017
International Expo for Elderly Care & Wellness
6 - 8 July 2017 @ BITEC, Bangkok Hall-102
อ่านรายละเอียดของงานได้ที่
FB : www.facebook.com/intercareexpo
Website : intercare-asia.com