หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เดินหน้าจัดกิจกรรม “SOOK Activity” ชูแนวคิด “Live Hea

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: zinecharita ที่ 23 ม.ค. 17, 13:45 น

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เดินหน้าจัดกิจกรรม “SOOK Activity” ชูแนวคิด “Live Hea


กระทู้: ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เดินหน้าจัดกิจกรรม “SOOK Activity” ชูแนวคิด “Live Hea
เริ่มกระทู้โดย: zinecharita ที่ 23 ม.ค. 17, 13:45 น
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รุกกิจกรรม SOOK Activity ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ชูแนวคิด “Live Healthier” มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมแบบสัมผัสประสบการณ์จริง เพื่อสร้าง             แรงบันดาลใจ การเรียนรู้ และแนวทางปฏิบัติที่จะนำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ครอบคลุม 4 มิติ ทั้งกาย จิต สังคม และปัญญา ผ่านกิจกรรมหลากหลาย ตอบโจทย์กลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย
นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า กิจกรรม SOOK Activity ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งปีกว่า 25,000 คน โดยมากกว่า 80% มีความพึงพอใจและเกิดแรงบันดาลใจ/แนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาวะยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในปี 2560 ได้ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไว้ 30,000 คน
 “SOOK Activity 2560” จัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  ด้วยแนวคิด “Live Healthier” ออกแบบกิจกรรมให้สามารถสนองตอบความต้องการ ความสนใจอย่างสอดคล้องกับทุกกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น ทั้งผู้สูงอายุ คนวัยทำงาน   กลุ่มครอบครัว กลุ่มเยาวชน  ด้วยการนำข้อมูลเชิงลึกและปัญหาต่างๆ ที่คนทั่วไปมักจะพบเจอในการดำเนินชีวิต  รวบรวมมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ  ที่มา  แล้วใช้องค์ความรู้ต่างๆ จาก สสส. และภาคีเครือข่าย นำเสนอออกมาเป็นแนวทางในการแก้ไขหรือพัฒนาปัญหาสุขภาวะเหล่านั้นให้ดีขึ้น ผ่านกิจกรรมที่เน้นการสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้เข้าร่วม  เพื่อกระตุ้น จุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมให้แนวคิดและแนวทาง นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ได้ง่าย สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตัวเองหรือคนใกล้ชิด   นางเบญจมาภรณ์ กล่าว
SOOK Activity จัดขึ้นในช่วงเย็นวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 18.00 – 19.00 น. เป็นกิจกรรมออกกำลังกาย เอาใจ    คนรักสุขภาพ อาทิ HIIT Cardio, Aerobic Mixercise เป็นต้น และทุกวันเสาร์ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ 10.30-15.00 น. โดยจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาดำเนินกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซึ่งช่วงเช้าเป็นกิจกรรมออกกำลังกาย            ให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายได้เลือกตามความสนใจ อาทิ กิจกรรม Your Dance, Chair Exercise, โยคะภาวนา,               โยคะเด็ก แล้วในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือเสริมสร้างสุขภาวะหลากหลายมิติ สลับหมุนเวียนกันไปในแต่ละสัปดาห์  อาทิ  กิจกรรมปลูกผัก, การใช้กระบวนการทางศิลปะเพื่อพัฒนาศักยภาพ, การแชร์ประสบการณ์จากเหล่าคนดังและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เป็นต้น นอกจากนี้ในทุก          วันเสาร์สุดท้ายสิ้นเดือนพบกับ SOOK Market ที่มีทั้งกิจกรรมปรุงอาหารสุขภาพ (cooking class) และจำหน่ายผักผลไม้สดๆปลอดสารพิษ  รวมทั้งสินค้าเพื่อสุขภาพหลากหลายที่ส่งตรงจากผู้ผลิตให้ได้ เลือกชิม เลือกช็อป


และเพิ่มความพิเศษในปี 2560 นี้ด้วย กิจกรรมจิตอาสาพลังแผ่นดิน เชิญชวนทุกคนร่วมทำความดี                   เพื่อส่งต่อ แบ่งปันความสุขไปสู่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม  อาทิ  การจัดทำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้พัฒนาตัวเองได้  ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาฯ นั้น จัดเดือนละ 1 ครั้ง แล้วทุกๆ 3 เดือน จะรวบรวมเป็นชุดของขวัญปันสุข  เพื่อนำไปส่งมอบให้กับหน่วยงานที่ต้องการ  สำหรับที่แรกที่เราจะทำการมอบให้นั้น จะรวบรวมผลงานจากกิจกรรมจิตอาสา ของเดือนมกราคม-มีนาคม นำไปส่งมอบให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้นำไปใช้ต่อไป
นอกจากนี้ SOOK Activity ยังมีกิจกรรมดีๆ ร่วมกับชุมชนรอบอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิต รวมทั้งการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชนให้มีสุขภาวะ อาทิ กิจกรรม Art Inspired สำหรับเด็กเยาวชน, กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์, กิจกรรมปลูกผัก, กิจกรรม D.I.Y. สิ่งของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถ สมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ผ่านช่องทาง www.thaihealth.or.th/sook   หรือมาสมัครที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซ.งามดูพลี กรุงเทพฯ และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ด้วยการ ส่งชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ระบุกิจกรรมที่สนใจ  มาที่ activity.thc@thaihealth.or.th หรือ Line ID: thaihealth_center
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-731-8270  เวลา  09.00-17.00 น. วันจันทร์-เสาร์   เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมทั้งติดตามรายละเอียดกิจกรรมและข้อมูลองค์ความรู้จากกิจกรรมที่ผ่านมา ได้หลายช่องทาง www.thaihealth.or.th/sook , www.facebook.com/sookcenter