หน้า : พิมพ์หน้านี้ - 12 ธุรกิจคล้องแขนประชารัฐ ปั้นผู้นำพัฒนาการศึกษายั่งยืน

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: rammun ที่ 7 ก.ย. 16, 12:52 น

12 ธุรกิจคล้องแขนประชารัฐ ปั้นผู้นำพัฒนาการศึกษายั่งยืน


กระทู้: 12 ธุรกิจคล้องแขนประชารัฐ ปั้นผู้นำพัฒนาการศึกษายั่งยืน
เริ่มกระทู้โดย: rammun ที่ 7 ก.ย. 16, 12:52 น


(http://www.thansettakij.com/wp-content/uploads/2016/09/appDSC_6167-696x380.jpg)


พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน” (คอนเน็กซ์-อีดี) เพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านแก่ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) รุ่นแรก รวมจำนวนกว่า 550 คน จาก 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมเสริมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ การเรียนรู้จิตวิทยาเด็ก พร้อมเพิ่มความมั่นใจเต็มเปี่ยมจากซีอีโอ และผู้บริหารระดับสูงจากทั้ง 12 องค์กร ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติจริง เพื่อสนับสนุนและร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียน กับผู้นำโรงเรียนในโครงการประชารัฐ 3,342 แห่งในระยะแรก และจะขยายครบ 7,424 แห่ง ครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศ ภายในปี 2560 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการร่วมสานพลังขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ตามแนวทางยุทธศาสตร์ 10 ด้าน ให้ประสบความสำเร็จ สามารถยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของประเทศได้อย่างยั่งยืน


aMZLS-x4u50


โดยมี 12 องค์กรเอกชนผู้ร่วมก่อตั้ง ทำหน้าที่สนับสนุนหลัก (School Sponsor) ให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์พร้อมงบประมาณ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กลุ่มมิตรผล บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เอสซีจี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า งานด้านการศึกษาเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันดำเนินการจริงจัง และมีนโยบายที่ชัดเจน จึงเป็นที่มาของการบรรจุยุทธศาสตร์การศึกษาชาติเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ทุกรัฐบาลต้องเดินตามกรอบนี้ โดยโครงการคอนเน็กซ์-อีดี เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ที่ทำให้การพัฒนาการศึกษาของประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การเข้าร่วมกับภาคเอกชนทำให้มั่นใจว่า จะได้เยาวชนตามความต้องการของภาคเอกชน ขณะที่ภาคประชาสังคมจะทำให้เด็กไทยเติบโตเป็นคนดี นับเป็นทางลัดในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายในปีหน้า โดยผู้นำรุ่นใหม่จะเห็นภาพและเข้าใจระบบการศึกษาของไทยอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เมื่อปฏิบัติภารกิจจนครบวาระ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ได้รับ จะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เสริมให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพที่ดีอย่างแน่นอน





เครดิต  ฐานเศรษฐกิจ