หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ปส. จัดสมัชชาปรมาณูเพื่อสันติ 2557 หวังขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านปรมาณู

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เทคโนโลยี => ข้อความที่เริ่มโดย: jutamat_gif ที่ 16 พ.ค. 14, 15:42 น

ปส. จัดสมัชชาปรมาณูเพื่อสันติ 2557 หวังขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านปรมาณู


กระทู้: ปส. จัดสมัชชาปรมาณูเพื่อสันติ 2557 หวังขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านปรมาณู
เริ่มกระทู้โดย: jutamat_gif ที่ 16 พ.ค. 14, 15:42 น
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “สมัชชาปรมาณูเพื่อสันติ 2557 หรือ Thai Atom for Peace Expo (TAPE) 2014” ครั้งแรกในไทย ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ รวมนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติในราชอาณาจักรไทย และผู้สนใจ กว่า 300 คน หวังขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานปรมาณูทั้งในและต่างประเทศ สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.oaep.go.th/rtsm/
นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ปส. ในฐานะผู้ประสานงานแห่งชาติในด้านการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ มีหน้าที่ดำเนินการประสานงานความร่วมมือและสนับสนุนจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ International Atomic Energy Agency (IAEA) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานปรมาณูทั้งในและต่างประเทศ จะจัดงาน“สมัชชาปรมาณูเพื่อสันติ 2557 หรือ Thai Atom for Peace Expo (TAPE) 2014” ขึ้น โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานปรมาณูทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก IAEA และประชาชนทั่วไปที่สนใจ มารับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านพลังงานปรมาณู และ   หาแนวทางร่วมกันในการจัดทำแผนการดำเนินงานและความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก ปรับนโยบายด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ และขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ต่อไป
นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และภารกิจของ ปส. และเสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานปรมาณูทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูอย่างปลอดภัย โดยมี 2 กิจกรรมคู่ขนาน ดังนี้ คือ 1.การสัมมนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากทบวงการฯ มาบรรยายความร่วมมือทางวิชาการของทบวงการฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและแนวทางความร่วมมือในอนาคต และการสัมมนาในหัวข้อการนำเสนอข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการของทบวงการฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร อาหารโภชนาการ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
ผู้สนใจเข้าร่วมงานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร 0 2596 7600                           ต่อ 1811, 1812 หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.oaep.go.th/rtsm/
                                      สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี