หน้า : พิมพ์หน้านี้ - Teen to be Good

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าว PR / กิจกรรมวัยทีน => ข้อความที่เริ่มโดย: nismosunnyb11 ที่ 24 ก.ย. 13, 18:26 น

Teen to be Good


กระทู้: Teen to be Good
เริ่มกระทู้โดย: nismosunnyb11 ที่ 24 ก.ย. 13, 18:26 น
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ(สท.) จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติครอบครัว ชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันเด็ก และเยาวชนอย่ายั่งยืน (วัยใสใส่ใจทำดี : Teen To Be Good)
     ได้จัดงานงานยกย่องเชิดชูเกียรติครอบครัว ชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันเด็ก และเยาวชนอย่างยั่งยืน  (วัยใสใส่ใจทำดี : Teen To Be Good) ขึ้นในวันที่ 17-18 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ซึ่งภายในงาน จะมีการประชุมเพื่อถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงาน ค้นหาปัจจัยสู่ความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงานต่อไป ,การจัดแสดงนิทรรศการภาพกิจกรรม 6 มิติ ในการพัฒนาเด็ก วัยใสใส่ใจทำดี : Teen To Be Good จาก 35 พื้นที่ ,นิทรรศการภาพกิจกรรม 6 มิติ วัยใสใส่ใจทำดี 5 จังหวัดชายแดนใต้ จาก 15 พื้นที่ ,นิทรรศการมีชีวิต เรื่องกิจวัตรประจำวันของเด็ก ,นิทรรศการวันหยุดสุดสัปดาห์ และนิทรรศการภาพรวมของกิจกรรม 6 มิติ ของการพัฒนาเด็กและเยาวชน
       ซึ่งงานในวันที่ 18 กันยายน 2556 ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ พร้อมทั้งให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะการประกวดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น โครงการสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน ประจำปี 2556