หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ประชุมใหญ่สรรพากร 16 เขตเศรษฐกิจ พร้อมรับ AEC เน้นบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เรื่องเด่นประเด็นดัง => ข้อความที่เริ่มโดย: ting8335 ที่ 19 พ.ย. 12, 15:16 น

ประชุมใหญ่สรรพากร 16 เขตเศรษฐกิจ พร้อมรับ AEC เน้นบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่


กระทู้: ประชุมใหญ่สรรพากร 16 เขตเศรษฐกิจ พร้อมรับ AEC เน้นบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
เริ่มกระทู้โดย: ting8335 ที่ 19 พ.ย. 12, 15:16 น
สรรพากรไทยจัดประชุมสรรพากรทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เน้นการบริหารจัดเก็บภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ การแก้ไขข้อพิพาทภาษีระหว่างประเทศและเตรียมมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางภาษีให้เข้มข้นยิ่งขึ้น

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะศึกษาด้านการบริหารและการค้นคว้าทางภาษีอากรแห่งเอเชีย(The Study Group on Asian Tax Administration and Research : SGATAR) ครั้งที่ 42 โดยมี อธิบดีกรมสรรพากร ดร.สาธิต รังคสิริ พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพากร ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมให้การต้อนรับ ผู้บริหารระดับสูงของสรรพากรจาก 16 เขตเศรษฐกิจสำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เกือบ 200 คน  ผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2555  ณ โรงแรมแชงกรีลา จังหวัดเชียงใหม่

ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า “การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานบริหารจัดเก็บภาษีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านโครงสร้างระบบภาษีอากร นโยบายภาษี การวางแผนและวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดเก็บภาษี เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากภาษีเป็นปัจจัยหลักที่นักลงทุนโดยเฉพาะชาวต่างชาติจะพิจารณาก่อนการลงทุน รวมทั้งเศรษฐกิจมีการขยายตัวและธุรกิจข้ามชาติ    มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึงต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด ในปีนี้เลือกประเด็น เรื่องการบริหารจัดเก็บภาษีสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ การแก้ไข ข้อพิพาทโดยการเจรจาตกลงระหว่างประเทศและการตรวจสอบอาชญากรรมทางภาษี เป็นประเด็นสำคัญในการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน เนื่องจากการจัดเก็บภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ของไทยคิดเป็นร้อยละ 80 ของภาษีที่เก็บได้ทั้งหมด รวมทั้งเมื่อเข้าสู่ AEC ในปี 2558 การค้าและธุรกรรมระหว่างประเทศจะเพิ่มมากขึ้น  จึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ และที่สำคัญต้องเตรียมมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางภาษี ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น”