หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เตรียมสอบ นักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ 2554

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องเด็กเรียน-เรียนต่อ => ข้อความที่เริ่มโดย: diplomaticstudies ที่ 10 เม.ย. 11, 20:42 น

เตรียมสอบ นักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ 2554


กระทู้: เตรียมสอบ นักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ 2554
เริ่มกระทู้โดย: diplomaticstudies ที่ 10 เม.ย. 11, 20:42 น
หลักสูตรเตรียมสอบเจ้าหน้าที่การทูตปฏิบัติการเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2554
สำหรับผู้จบ ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาทางด้านศิลปะศาสตร์ อาทิเช่น รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี ภาษา วรรณคดี ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี บริหารการโรงแรม นิเทศศาสตร์ สารสนเทศ เป็นต้น

ดำเนินการสอนโดย เอกอัครราชทูต (นอกราชการ) อาจารย์มหาวิทยาลัย
และอาจารย์พิเศษองค์การระหว่างประเทศ (คณะผู้สอนเดิมจาก ITC และ World Compass)

เน้นเนื้อหา ภาคทฤษฎี และวิเคราะห์สภาวการณ์ ตามรายวิชา:
1. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - - - - - - - - - International Relations
2. สภาวการณ์โลก - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - World Affairs
3. องค์การระหว่างประเทศ - - - - - - - - - - - - - - International Organizations
4. ภาษาอังกฤษทางการทูต - - - - - - - - - - - - - - - Diplomatic English
5. กฎหมายระหว่างประเทศ - - - - - - - - - - - - - - International Laws
นอกจากนี้ยังมีการแนะแนวโดยนักเรียนเก่าที่สอบเข้าได้

กำลังเปิดรับสมัครสนใจสอบถามรายละเอียดหลักสูตร คณะผู้สอนและข้อสอบเก่า ได้ที่
โทร 085-139-9202 หรือ diplomaticstudies-th***
   
Preparation Course for the Thai Foreign Ministry’s Recruitment, 2011
(diplomatic service officer, practitioner level)

The main aim of this particular course is to provide students with a thorough understanding of the global society from the standpoint of international relations. It broadens students’ knowledge in contemporary diplomacy, international politics, international affairs and others that are needed in diplomatic practices. Thus students are expected to have acquired their skills and abilities to become such potential candidates for the ministry’s recruitment.

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ หากไม่เหมาะสมกรุณาลบกระทู้ครับ