หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เรียนที่มหาวิทยาลัยเกริก สิคะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: กอตจิ ที่ 13 ธ.ค. 10, 11:12 น

เรียนที่มหาวิทยาลัยเกริก สิคะ


กระทู้: เรียนที่มหาวิทยาลัยเกริก สิคะ
เริ่มกระทู้โดย: กอตจิ ที่ 13 ธ.ค. 10, 11:12 นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( ปริญญาตรี )
การจัดการโลจิสติกส์   
( LOGISTICS MANAGEMENT  )
มหาวิทยาลัยเกริก
( Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management )
เรียนอะไรบ้าง ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ที่มหาวิทยาลัยเกริก
-   ศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจพื้นฐาน
-   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
-   พื้นฐานวิศวกรรมการจัดการขนส่งและจราจร  วิศวกรรมโลจิสติกส์
-   เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์  ( เช่น ระบบการตรวจสอบติดตามสินค้าผ่านดาวเทียม GPS.  GPRS. ,Automated System ในคลังสินค้า , ERP. , RFID-Barcode เป็นต้น )
-   การจัดการคลังสินค้า และการจัดการกระจายสินค้า ( Warehouse & DC. )
-   การพาณิชย์นาวี , การบริหารธุรกิจการบิน และการบินพลเรือน
-   การนำเข้าและส่งออก พิธีการศุลกากร  ฯลฯ 

“  บัณฑิตสาขาฯนี้  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  มีความรับผิดชอบสูง ”
ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  ที่จบการศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยเกริก  ปี 2552
บัณฑิตได้งานทำตรงกับสายงาน  คิดเป็น 97 %
( หลังจบการศึกษาไม่เกิน 1 เดือน และครบ 100 % หลังจบการศึกษา 2 เดือน )
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกริก   
โทรศัพท์   02- 552 3506 ต่อ 225   ( ในเวลาราชการ )  www.krirk.ac.th


กอตจิ 3