หน้า : พิมพ์หน้านี้ - แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ค่าเทอมถูก ตำราเรียนฟรี

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ทีนวาไรตี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: SE-NPRU ที่ 11 ธ.ค. 10, 17:41 น

แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ค่าเทอมถูก ตำราเรียนฟรี


กระทู้: แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ค่าเทอมถูก ตำราเรียนฟรี
เริ่มกระทู้โดย: SE-NPRU ที่ 11 ธ.ค. 10, 17:41 น
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถเป็นบุคลากรในทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์  เช่น  โปรแกรมเมอร์
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ  ผู้บริหารโครงการ  โดยนำกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์มาใช้ในการพัฒนาระบบ
    การเรียนเน้นการสื่อสารหลักด้วยภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทย มีโครงการศึกษาดูงานกับบริษัทซอฟต์แวร์เฮ้าส์ของคนไทยและต่างชาติ  รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัทชั้นนำต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถเรียนต่อ หรือสมัครเข้าทำงานกับบริษัทซอฟต์แวร์เฮ้าส์ต่างๆ
    ค่าใช้จ่ายในการเรียนเท่ากับหลักสูตรสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์อื่นๆ คือ ภาคเรียนละ 9,500 บาท (มีตำราเรียนฟรี)  สาขานี้สามารถขอกู้เงินจาก ก.ร.อ. ได้ เพราะเป็นสาขาขาดแคลน
(ปกติกู้ได้เฉพาะ กยศ.)

       สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ อ.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์
         โปรแกรมวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
       Tel. 081-8033233

       เว็บไซต์ https://sites.google.com/site/senpru
       Facebook http://www.facebook.com/se.npru