หน้า : พิมพ์หน้านี้ - งานดีรายได้ดี และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => งานอดิเรก => ข้อความที่เริ่มโดย: overstar ที่ 12 พ.ค. 07, 22:28 น

งานดีรายได้ดี


กระทู้: งานดีรายได้ดี
เริ่มกระทู้โดย: overstar ที่ 12 พ.ค. 07, 22:28 น
ต้องการพนักงานจำนานมากหลายตำแหน่งทำงานบริษัท
 
สถานที่ทำงาน   กรุงเทพฯ   ตำแหน่งงานธุรการ   เพศชายหรือหญิง    เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว           อายุไม่เกิน35 ปีสามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้คล่องมีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี 
                สถานที่ทำงาน  กรุงเทพฯ  ตำแหน่งงานธุรการ    ชาย/หญิง อายุ 20-28 ปี     วุฒิปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง    มีความชำนาญด้านโปรแกรม - Microsoft Office - พิมพ์ดีด
                สถานที่ทำงาน  กรุงเทพฯ  ตำแหน่ง  เลขานุการ     สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ดี   การศึกษาปริญญาตรี      มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี           
                สถานที่ทำงาน  กรุงเทพฯ ตำแหน่ง  เลขานุการ  เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี    การศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า    พูด-เขียน-อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดีสามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้คล่อง           
                สถานที่ทำงาน กรุงเทพฯ ตำแหน่ง  Computer Graphic เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสื่อสิ่งพิมพ์ ประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง   มีประสบการณ์ในงานสื่อสิ่งพิมพ์ งานศิลป์ 1 ปีขึ้นไป
                สถานที่ทำงาน กรุงเทพฯ ตำแหน่ง   Graphic Design เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี   การศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง     สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตได้ดีมีประสบการณ์การจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษมีความความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
                สถานที่ทำงาน  กรุงเทพฯ   ตำแหน่ง Sale Executive อายุ 20 ปีขึ้นไป   ชาย / หญิง   วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าชอบงานขาย & งานบริการ มีความอดทนขยันขันแข็ง และมีความคิดสร้างสรรค์มีความมั่นใจในตนเอง
                สถานที่ทำงาน  กรุงเทพฯ   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน  ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป  ปวส.การเงินหรือบัญชี ที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเช็คธนาคาร  มีประสบการณ์ด้านการเงินอย่างน้อย 2 ปีมีความรับผิดชอบสูงและมีความละเอียดรอบคอบในตัวเลขสามารถทำงานได้ด้วยตนเองและภายในเวลาที่จำ
                สถานที่ทำงาน กรุงเทพฯ   เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน   หญิง อายุ 25 - 30 ปี  ปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือการเงิน   ประสบการณ์ทำงานด้านการเงินอย่างน้อย 3 ปี ด้านLC / DLCสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 
เงินเดือนเริ่มที่   6000 -  25000  ต่อเดือน  ทุกตำแหน่ง 
ถ้าท่านสนใจทำงานในตำแหน่งต่างๆกรุณาส่งข้อมูล  ประวัติส่วนตัว   ประวัติการศึกษา   ประสบการณ์ทำงาน  ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์ พร้อมตำแหน่งงานที่สนใจ  มาที่ E-mail :  workatthai***
(  เมือส่งข้อมูลมากรุณาบอกรหัสด้วย   รหัสคือ  2238  )   แล้วถ้าผ่านการพิจารณาทางบริษัทจะติดต่อกับไปถามใน  2   สัปดาห์