หน้า : พิมพ์หน้านี้ - "นักเศรษฐศาสตร์" มอง "ทรู-ดีแทค" ควบรวม สร้างโอกาส-ความเข้มแข็งโทรคมนาคม

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เทคโนโลยี => ข้อความที่เริ่มโดย: valentine31 ที่ 6 ก.ค. 22, 15:36 น

"นักเศรษฐศาสตร์" มอง "ทรู-ดีแทค" ควบรวม สร้างโอกาส-ความเข้มแข็งโทรคมนาคม


กระทู้: "นักเศรษฐศาสตร์" มอง "ทรู-ดีแทค" ควบรวม สร้างโอกาส-ความเข้มแข็งโทรคมนาคม
เริ่มกระทู้โดย: valentine31 ที่ 6 ก.ค. 22, 15:36 น
(https://image.bangkokbiznews.com/uploads/images/md/2022/07/7Xh4O1e48LGa6Tr7J4jv.webp?x-image-process=style/LG-webp)

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองให้มุมมองต่อกรณีการควบรวมทรู กับ ดีแทคในประเทศไทย โดยเชื่อว่าจะส่งผลต่อสร้างอำนาจอธิปไตยทางด้านเทคโนโลยี เพราะโทรคมนาคมคือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ มีผลการการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะในยุคปฏิวัติอุตสากรรม 4.0 ซึ่งจำเป็นที่ต้องมีบริษัทไทยที่เป็น Tech Company ที่มีขนาดใหญ่เพียงพอให้เกิดการแข่งขันได้ ส่วนประเด็นเรื่องดัชนี HHI ที่วัดการกระจุกตัวนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่า HHI สูงจะส่งผลต่อราคาค่าบริการ ทั้งนี้เพราะในหลายประเทศ HHI สูงแต่ค่าบริการต่ำ เช่น จีน เป็นต้น

 "ประเทศไทยเรามีหน่วยกำกับดูแลและคุ้มครองผู้บริโภค คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เป็นกลไกสำคัญในการควบคุมดูแลราคาค่าบริการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคเดือดร้อน ผมมองว่าการผูกขาดไม่ใช่แค่จำนวนผู้ประกอบการเท่านั้น เพราะในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ต้องลงทุนสูงจึงมีผู้ประกอบการน้อยราย  แต่สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาคือเรื่องการบิดเบือนตลาดที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ทั้งนี้เพราะดัชนี HHI การกระจุกตัวไม่ใช่การมีอำนาจเหนือตลาด"  รศ.ดร.สมชาย กล่าว

 รศ.ดร.สมชาย กล่าวด้วยว่าการควบรวมกิจการนั้น ไม่ใช่ว่าไม่ดี เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือการผนึกกำลัง จะทำให้เกิด Economies of scale หรือ การประหยัดจากขนาด นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ และบริการที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการขยายโครงข่าย 5G รวมทั้งอาจนำไปสู่การปรับลดราคาค่าบริการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ขณะเดียวกันยังสนับสนุน New S-Curve หรือ กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึง ธุรกิจ SMEs  และกลุ่ม  Start Up ด้วย

“ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการควบรวมระหว่างทรูและดีแทค จึงต้องรอบคอบและมองให้รอบด้านทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และทางการเมืองระหว่างประเทศ ว่าหากเกิด Tech Company สัญชาติไทยที่เข้มแข็ง ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง และในส่วนของความกังวลเรื่องค่าบริการว่าอาจสูงขึ้นหากเกิดการควบรวมนั้น เรามีกลไกของภาครัฐทั้งจากกระทรวงพาณิชย์ และกสทช.ที่ควบคุมเพดานราคาไม่ให้ส่งผลกระทบถึงผู้บริโภค” รศ.ดร.สมชาย กล่าว