หน้า : พิมพ์หน้านี้ - Home School อีกหนึ่งทางเลือกในการเรียนที่ผู้ปกครองต่างสนใจ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: waanbotan_ ที่ 18 มิ.ย. 22, 16:28 น

Home School อีกหนึ่งทางเลือกในการเรียนที่ผู้ปกครองต่างสนใจ


กระทู้: Home School อีกหนึ่งทางเลือกในการเรียนที่ผู้ปกครองต่างสนใจ
เริ่มกระทู้โดย: waanbotan_ ที่ 18 มิ.ย. 22, 16:28 น
Home School ถือเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องทางการศึกษาที่หลายๆ คนต่างเริ่มให้ความสนใจ เพราะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง สามารถเลือกความยืดหยุ่นในการเรียนที่ ในสิ่งที่ต้องการเรียนเฉพาะสิ่งที่ตนเองถนัดได้นำไปสู่ความสามารถและความถนัดที่แท้จริงของเด็ก

home school คืออะไร เรียนแบบไหน
การเรียน home school คือ การเรียนรู้อย่างอิสระ สามารถเรียนตั้งแต่อนุบาล จนถึงมัธยมปลาย โดยมีพ่อ แม่หรือผู้ปกครอง ทำหน้าที่เป็นคุณครูดูแลและวางแผนการศึกษาให้กับผู้เรียน โดยสามารถส่งผลการประเมินไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ออกใบรับรองสำเร็จการศึกษาและสอบเทียบชั้นและนำไปยื่นเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือระดับมหาวิทยาลัยได้ตามปกติ

การเรียนแบบโฮมสคูล มีกี่รูปแบบ
   การเรียนโฮมสคูล นั้นมีถึง 5 รูปแบบให้เลือกได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับครอบครัวของเรา  ได้แก่
home school แบบครอบครัวเดี่ยว
เรียนแบบพ่อ แม่ ลูก คือคุณพ่อ คุณแม่ ช่วยจัดการเรียนการสอนให้กับลูกด้วยตัวเอง
home school แบบกลุ่ม
เป็นการเรียนแบบนัดรวมกลุ่มกับครอบครัวอื่นที่ทำโฮมสคูลแบบเดียวกัน โดยจะมีการจัดการศึกษาแยกจากกันอย่างอิสระของแต่ละบ้าน โดยจะมีการนัดรวมกลุ่มกันมาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อฝึกให้ลูกได้เข้าสังคม
home school แบบรวมศูนย์
เรียนแบบรวมกลุ่มหลาย ๆ ครอบครัวโดยจัดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนครอบครัวเดี่ยวหรือศูนย์การเรียนกลุ่มครอบครัว ซึ่งจะมีคณะครอบครัวที่ทำหน้าที่เหมือนกับคณะกรรมการดูแลบริหารจัดการ
home school แบบร่วมกับโรงเรียน
ผู้ปกครองมีหน้าที่จัดการเรียนการสอน โดยจะมีการประเมินผู้เรียนผู้ปกครองจะร่วมประเมินกับทางโรงเรียน ทางโรงเรียนจะออกใบรับรองและสนับสนุนสื่อการเรียน บางครั้งให้เด็กโฮมสคูลเข้าร่วมกิจกรรมกับเด็กในโรงเรียน อย่างเช่น การทัศนศึกษา เพื่อฝึกให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น
homeschool แบบออนไลน์
เรียนที่บ้าน  (https://www.milo.co.th/blog/homeschool-คืออะไร)โดยใช้หลักสูตรจากต่างประเทศ

เปิดข้อดี ข้อเสีย ของการเรียนที่บ้าน

         ข้อดี   
       ข้อเสีย
มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาสูง สามารถจัดหลักสูตรได้อย่างอิสระ เรียนตามความชอบ ความสนใจของผู้เรียน
หากที่บ้านไม่จริงจัง มีความหละหลวม อาจทำให้ผู้ เรียนอยู่บ้าน  (https://www.milo.co.th/blog/homeschool-คืออะไร)ได้เรียนรู้ไม่เต็มที่
ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวใกล้ชิดกันมากขึ้น
เนื่องจากเรียนอยู่บ้านขาดการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ขาดทักษะการเข้าสังคม ดังนั้นการเรียนอยู่บ้านควรจัดกิจกรรมที่ทำให้ลูกได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับเด็กคนอื่น ๆ
สามารถตัดวิชาที่ไม่จำเป็นออกได้ เรียนเฉพาะวิชาที่สนใจ
บางครั้งความอิสระในการจัดการเรียนรู้มากเกินไป ทำให้ผู้เรียนรู้สึกไร้ทิศทาง
มีใบรับรองสำเร็จการศึกษา สมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้เหมือนเรียนในระบบ
พ่อ แม่ ต้องติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันหลักสูตรที่ทันต่อยุคสมัย


สนใจอยากให้ลูก เรียน home school  (https://www.milo.co.th/blog/homeschool-คืออะไร) ต้องทำอย่างไร
   คุณพ่อ คุณแม่หรือผู้ปกครองMilo
สามารถเดินทางไปยื่นขอใบอนุญาตเพื่อจัดการ เรียนโฮมสคูล  (https://www.milo.co.th/blog/homeschool-คืออะไร)การสอนแบบอิสระหรือโฮมสคูลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด โดยมีการร่วมวางแผนจัดการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน เกณฑ์การวัดผล ประเมินผล เงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน เด็กโฮมสคูลจะได้รับวุฒิการศึกษาตาม ระดับชั้นและนำไปสอบเทียบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 

หากผู้ปกครองเล็งเห็นว่าการเรียนแบบโฮมสคูลเหมาะสมกับลูกก็สามารถออกแบบการเรียนการสอนแบบอิสระและคอยประเมินผล วัดผลประจำเดือนเหมือนโรงเรียนทั่วไป หากกรณีอยากให้ลูกกลับเข้าโรงเรียนในระบบก็สามารถทำได้โดยขอใบรับรองวุฒิการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าเรียนในระบบตามปกติก็ได้เช่นกัน