หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ภาพรวมกลุ่มพลังงานปี’65 “เทน้ำหนักไปที่ผู้เล่น EV Business

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ชุมชนนักลงทุน => ข้อความที่เริ่มโดย: myfaiiii ที่ 9 ม.ค. 22, 23:15 น

ภาพรวมกลุ่มพลังงานปี’65 “เทน้ำหนักไปที่ผู้เล่น EV Business


กระทู้: ภาพรวมกลุ่มพลังงานปี’65 “เทน้ำหนักไปที่ผู้เล่น EV Business
เริ่มกระทู้โดย: myfaiiii ที่ 9 ม.ค. 22, 23:15 น
     จากการประชุม COP-26 เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลก เมื่อเดือน พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา หลายประเทศ รวมทั้งไทย ได้ให้คำมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ก๊าซมีเทน ลดการใช้ถ่านหิน และสนับสนุนการใช้รถยนต์ที่ไอเสียเป็นศูนย์ (EV Car) โดยในส่วนของประเทศไทยให้คำมั่นที่จะลดการปล่อย greenhouse Gas ลง 20% ภายในปี 2573 รัฐบาลตั้งเป้าไทยจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วน 30% ของการผลิตทั้งหมด ภายในปี 2573 คิดเป็นจำนวน
(1) การผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 675,000 คันต่อปี
(2) รถยนต์นั่งไฟฟ้า 725,000 คันต่อปี และ
(3) รถบัสรวมรถบรรทุกไฟฟ้า 34,000 คันต่อปี
โดยรัฐบาลอยู่ระหว่างร่างการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ทั้งการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ซื้อรถ และการลดภาษีต่างๆ คาดจะประกาศได้ในช่วงต้นปี 2565 EV Value Chain เริ่มตั้งแต่การผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นหัวใจหลัก โรงงานประกอบรถยนต์ ตลอดจน Smart solution ต่างๆ ในธุรกิจ EV รวมถึงการติดตั้งสถานีชาร์จ ซึ่งในช่วงแรกของ EV Business ผู้ที่มีโรงงานผลิตแบตเตอรี่จะเป็นผู้เล่นที่ได้เปรียบ เนื่องจากเกิดภาวะขาดแคลนทั่วโลก
(https://talk.mthai.com/storage/uploads/2022/01/09/5692f8855bf24fdc7bc49e5bcf936435.jpeg)
     ภาพรวมกลุ่มพลังงานปี’65 “เทน้ำหนักไปที่ผู้เล่น EV Business ส่วนธุรกิจกลุ่ม Oil & Gas ยังไม่โดดเด่น” แนวโน้มการผลักดัน EV Business เป็นแนวโน้มใหญ่ของโลกและประเทศไทยก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่าผู้ที่จะถูก Disrupt คือ ธุรกิจในกลุ่มพลังงานดั้งเดิม ทั้งการขุดเจาะน้ำมัน ธุรกิจถ่านหิน โรงกลั่น ตลอดจนสถานีบริการน้ำมัน ประกอบกับระยะสั้น ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ซึ่งระบาดได้ง่าย อาจส่งผลต่อการเดินทางและ แนวโน้มการใช้พลังงานทั่วโลก เบื้องต้นคาดในช่วง 2H/65 หากหลายประเทศสามารถรับมือกับ COVID-19 ได้ดีมีการเดินทางมากขึ้น การใช้พลังงานก็จะกลับมาฟื้นตัวได้เช่นกัน
     
     คำแนะนำการลงทุน :
หลายบริษัทได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ EV Business ซึ่งตลอดทั้ง Value-chain มีโอกาสให้เข้าไปลงทุนมากมาย บริษัทที่มีความได้เปรียบ เช่น EA, GPSC และ PTT โดย EA ได้เปรียบจากการเป็น first-mover ใน EV Business มีทั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ และโรงงานประกอบรถบัสไฟฟ้า รถยนต์นั่งไฟฟ้าและสถานีชาร์จ ในขณะที่กลุ่ม PTT รวมถึง GPSC ตั้งเป้าจะเข้าสู่ EV ทั้ง Value chain ตั้งแต่โรงงานผลิตแบตเตอรี่ โรงงานประกอบรถยนต์ที่คาดจะร่วมมือกับ Foxconn ตลอดจนถึงสถานีชาร์จผ่านความร่วมมือกับ OR

ที่มา: https://twitter.com/AIRAPLC/status/1478247627279851521