หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยแบบโมเดลการอ่าน 7 ขั้น (APE2G R&T) ร่วมกับเทคนิค KWL

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: panisara7 ที่ 23 ธ.ค. 21, 18:38 น

รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยแบบโมเดลการอ่าน 7 ขั้น (APE2G R&T) ร่วมกับเทคนิค KWL


กระทู้: รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยแบบโมเดลการอ่าน 7 ขั้น (APE2G R&T) ร่วมกับเทคนิค KWL
เริ่มกระทู้โดย: panisara7 ที่ 23 ธ.ค. 21, 18:38 น
 
Master of Education (Thai Language Teaching)
Key words : Thai language teaching with 7 models reading. (APE2G R&T) to join with Technic KWL Plus on Task and project   Reading comprehension/ creative thinking for students in Pratom 2.
   Ms. Suntree Luangorn :  Thai language teaching with 7 steps reading. (APE2G R&T) to join with Technic KWL Plus on Task and project Reading comprehension/ creative thinking for elementary school 2. Special expert.  Asst.Prof. Dr. Suthat Wongkrabakthavorn, Dr. Nuttawan Poomdeeying., Dr.Phannamas  Prompila., Dr. Jirawan  Surasiang., Mrs. Chaowana Amornsongcharoen.

   The objectives of this research were to 1) study the efficiency of the technical Thai reading with 7 steps reading. (APE2G R&T) to join with Technic KWL Plus on Task and project Model Focusing on Task and Project Based Learning to enhance reading comprehension and creative thinking for elementary school 2. Study the effectiveness of the Technical Thai Reading model focusing on to have quality 80/80  2. To evaluate the effectiveness Thai language teaching with 7 steps reading. (APE2G R&T) to join with Technic KWL Plus on Task and project based learning by comparing Pretest Score and Posttest score after using this model  3. to study the development of creative thinking and the satisfaction towards the developed teaching model. The sample were the elementary school 2 Nakornnonwitttaya 3  Wat Nakhonin Semester 1 academic year 2020. One class has 29 students (cluster random sampling) We use to experiment 16 periods. The instruments were the pretest and posttest reading comprehension test, the test for creative thinking, we use satisfaction survey form to estimate the learning and developing analyze the average, standard deviation, t-test dependent, t-test independent and content analysis.
   The findings were us follows :
   1. The technical Thai reading Model Focusing on Task and Project Based Learning to enhance reading comprehension and creative thinking for elementary school2 consisted of 7 steps reading (APE2G R&T) to join with Technic KWL Plus to consists with 7 parts of the history 2. based thinking 3. Principle 4. Objective 5. Substance                  6. Learning process 7. Measurement and evaluation system and Learning process. The components of this model consisted with 7 procedures. 1. Activate Prior Knowledge 2. Present New Information. 3. Elicit Response. 4. Guide learning. 5.Grain Attention. 6. Review. 7. Transfer a format of Learning Process to developing the capability with 82.26/82.32
   2. The ability of reading comprehension of the students after using this Thai reading with 7 steps reading. (APE2G R&T) to join with Technic KWL Plus on Task and project Model Focusing on Task and Project Based Learning were significantly higher than before the developed model at 0.5
   3.  The development of creative thinking after using this Thai reading with 7 steps reading (APE2G R&T) to join with Technic KWL Plus on Task and project Models were in the best level  (X=4.32)
   4. The students’ satisfaction towards this Thai reading with 7 steps reading (APE2G R&T) to join with Technic KWL Plus on Task and project Models. All perspectives were in the high satisfy (x=4.71 s.d. = 0.61)