หน้า : พิมพ์หน้านี้ - อันตรายจากพืชกระท่อม

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => คลับสุขภาพ => ข้อความที่เริ่มโดย: chaichan7890 ที่ 3 ธ.ค. 21, 12:52 น

อันตรายจากพืชกระท่อม


กระทู้: อันตรายจากพืชกระท่อม
เริ่มกระทู้โดย: chaichan7890 ที่ 3 ธ.ค. 21, 12:52 น
บุคคลสามารถใช้ยาเกินขนาดใน kratom ได้หรือไม่?
มีรายงานการเสียชีวิตหลายครั้งในผู้ที่กินกระท่อม แต่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสารอื่นๆ กระดาษปี 2019 ที่วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบข้อมูลพิษแห่งชาติ พบว่าระหว่างปี 2554-2560 มีผู้เสียชีวิต 11 รายที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกระท่อม ผู้เสียชีวิต 9 ใน 11 รายที่รายงานในการศึกษานี้เกี่ยวข้องกับ kratom ร่วมกับยาและยาอื่นๆ เช่น ไดเฟนไฮดรามีน (ยาต้านฮีสตามีน) แอลกอฮอล์ คาเฟอีน เบนโซไดอะซีพีน เฟนทานิล และโคเคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 รายหลังจากได้รับสาร kratom เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีสารรายงานอื่นใด* ในปี 2560 องค์การอาหารและยาระบุผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 44 รายที่เกี่ยวข้องกับกระท่อม อย่างน้อยหนึ่งกรณีได้รับการตรวจสอบว่าสามารถใช้กระท่อมได้บริสุทธิ์ รายงานขององค์การอาหารและยา (FDA) ระบุว่าการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ kratom จำนวนมากดูเหมือนจะเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ที่มีการปลอมปนหรือการใช้ kratom ร่วมกับสารที่มีศักยภาพอื่น ๆ รวมถึงยาที่ผิดกฎหมาย ฝิ่น เบนโซไดอะซีพีน แอลกอฮอล์ กาบาเพนติน และยาที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ เช่น อาการไอ น้ำเชื่อม. นอกจากนี้ยังมีรายงานบางฉบับของ kratom ที่บรรจุเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือส่วนผสมในอาหารที่มีการเจือด้วยสารประกอบอื่น ๆ ที่ทำให้เสียชีวิต ผู้คนควรตรวจสอบกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพเกี่ยวกับความปลอดภัยในการผสมกระท่อมกับยาอื่น ๆ