หน้า : พิมพ์หน้านี้ - HKA เผยแพร่รายงานใหม่ ชี้โครงการก่อสร้างเสี่ยงเสียเงินและเวลามากขึ้น

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: prdelivery ที่ 30 พ.ย. 21, 11:10 น

HKA เผยแพร่รายงานใหม่ ชี้โครงการก่อสร้างเสี่ยงเสียเงินและเวลามากขึ้น


กระทู้: HKA เผยแพร่รายงานใหม่ ชี้โครงการก่อสร้างเสี่ยงเสียเงินและเวลามากขึ้น
เริ่มกระทู้โดย: prdelivery ที่ 30 พ.ย. 21, 11:10 น
HKA บริษัทผู้ให้คำปรึกษาชั้นนำระดับโลกในด้านการบรรเทาความเสี่ยงและการระงับข้อพิพาท ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้คำปรึกษา และผู้ให้คำแนะนำรวมกันกว่า 1000 รายในสำนักงาน 40 แห่งใน 15 ประเทศ ได้เผยแพร่รายงานฉบับใหม่จากการวิเคราะห์ข้อเรียกร้องและข้อพิพาทต่าง ๆ รายงานดังกล่าวเผยให้เห็นว่า โครงการก่อสร้างและวิศวกรรมทั่วโลกนั้นเสียเงินและเวลาไปอย่างน่าตกใจ

รายงาน CRUX Insight 2021 กลั่นกรองข้อมูลจริงจากกว่า 1,400 โครงการใน 94 ประเทศ เพื่อหาสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้เกิดความบานปลาย ซึ่งคาดว่ากระทบต่อมูลค่าเงินทุนของโครงการราวครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด รวมถึงแผนงานที่มีการวางแผนไว้ถึงสามในสี่

รายงาน CRUX ประจำปีที่ 4 นี้ ผนวกรวมการวิเคราะห์คลังข้อมูลที่มีความเฉพาะตัวเข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้จริงจากบรรดาผู้ให้คำปรึกษาชั้นนำระดับโลก

ข้อมูลและผลการค้นพบจากรายงาน CRUX 2021

ข้อมูลสถิติเด่น ๆ

วิเคราะห์ข้อมูลจาก 1,401 โครงการ
รายจ่ายลงทุนรวม 2 ล้านล้านดอลลาร์
มูลค่าข้อเรียกร้องรวม 7.3 หมื่นล้านดอลลาร์
ต้นทุนพิพาทโดยเฉลี่ยต่อโครงการอยู่ที่ 100 ล้านดอลลาร์
มูลค่าข้อเรียกร้องต่อต้นทุนที่วางแผนไว้คิดเป็นสัดส่วนได้ 46.3%
การขยายเวลาที่ขอไว้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 17 เดือน
แผนงานโดยทั่วไปถูกขยายเวลาประมาณ 71.4%
โครงการทั้งหมดในการสำรวจนี้มีความบานปลายรวมกันถึง 750 ปี
ปัจจัยหลัก ๆ เบื้องหลังข้อเรียกร้องและข้อพิพาท ได้แก่ การเปลี่ยนขอบข่ายงาน การตีความสัญญาไม่ตรงกัน ความขัดข้องในการออกแบบ และบริหารจัดการผู้รับจ้างช่วงอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

การระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ได้ก่อให้เกิดอุปสรรคเพิ่มเติม โดยทำให้เข้าถึงไซต์งานและแรงงานได้ยากขึ้น จำกัดกระแสเงินสด และทำให้ข้อสัญญาบางข้อเผชิญกับเหตุสุดวิสัยและการเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมาย

นอกเหนือจากโรคโควิด-19 แล้ว รายงาน CRUX Insight ยังพบว่า การขาดแคลนทักษะ จุดติดขัดในซัพพลายเชน ต้นทุนเฟ้อ ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในตลาด และวิกฤตสภาพอากาศ ยังมีส่วนทำให้โครงการต่าง ๆ เสี่ยงที่จะมีข้อพิพาทเพิ่มขึ้น

ทักษะ : โครงการกว่าหนึ่งในสาม (35.6%) เผชิญกับอุปสรรคจากช่องว่างทางทักษะและประสบการณ์ รวมถึงความขาดแคลนความชำนาญในงานที่ทำ
ซัพพลาย : ความล่าช้าในการจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์กระทบโครงการราวหนึ่งในเก้า (11.3%) (แม้จะเป็นตัวเลขก่อนที่จะเกิดการหยุดทำงานเมื่อเดือนสิงหาคม 2564 ในรายงานฉบับนี้ และปัญหาขาดแคลนวัสดุทั่วโลกที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน)
สภาพอากาศ : โครงการราวหนึ่งในสิบ (10.3%) ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้ายแรงผิดปกติ ภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศจำเป็นต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการส่งมอบโครงการในแง่เงินทุนใหม่ ในทำนองเดียวกับความไม่แน่นอนอื่น ๆ ทั่วโลก
"โครงการเงินทุนต่างเสียเงินปีละเป็นหลักหลายพันล้านให้กับข้อเรียกร้องและข้อพิพาทที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง คาดการณ์ได้ และหลายครั้งก็เลี่ยงได้" Renny Borhan ซีอีโอของ HKA กล่าว "CRUX Insight 2021 ไม่ได้เข้ามาวิเคราะห์ข้อบกพร่องและวัดผลกระทบจากข้อบกพร่องเหล่านี้เพียงเท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดการสูญเสียด้วย ผู้มีส่วนได้เสียในโครงการต่าง ๆ และคนในวงการนำบทเรียนจาก CRUX ไปใช้ได้ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิมในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนมากขึ้นเช่นนี้"

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/1572488/hka_Logo.jpg