หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ล่าสุด เมื่อวันที่ 28กย2564

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: thongler9 ที่ 4 พ.ย. 21, 10:52 น

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ล่าสุด เมื่อวันที่ 28กย2564


กระทู้: ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ล่าสุด เมื่อวันที่ 28กย2564
เริ่มกระทู้โดย: thongler9 ที่ 4 พ.ย. 21, 10:52 น
ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ล่าสุด เมื่อวันที่ 28กย2564

ให้นายจ้างรีบลงทะเบียนแรงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ได้ภายใน30วัน เริ่ม 1พย.2564-30พย.2564

“ครม.” ไฟเขียวกระทรวงแรงงานตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการพบไม่มีใบอนุญาตทำงาน(บัตรชมพู) จับขึ้นทะเบียนทันที

 

วันที่ 28 กันยายน 2564 ครม.มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติเพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ   

 

โดยมีกลุ่มดั้งต่อไปนี้

1. กลุ่มแรงงานผิดกฎหมายที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและให้ทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยต้องดำเนินการดังนี้

(1) นายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ซึ่งจะสามารถทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

(2) ให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานแล้วต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือประกันสุขภาพตรวจโรคต้องห้ามและ จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 หากไม่ดำเนินการดังกล่าวการอนุญาตทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดลง

(3) เมื่อแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือประกันสุขภาพตรวจโรคต้องห้ามและจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแล้วให้ดำเนินการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566 หากไม่ดำเนินการจะอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง 1 สิงหาคม 2565

2. กลุ่มแรงงานต่างด้าว ที่ได้ดำเนินการตามมติครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.63 แล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ

โดยรัฐขยายระยะเวลาการยื่นคำขออนุญาตทำงานจากภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 เพื่อให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 หากแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวต้องการจะทำงานในราชอาณาจักรได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ต้องดำเนินการตรวจโรคต้องห้ามภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 และปรับปรุงทะเบียนประวัติภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

7ขั้นตอนการยื่นขอลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว(ทําบัตรชมพู) รอบใหม่ มติ28กันยายน2564
 

1.นายจ้างลงข้อมูลหรือยื่นเเบบสำรวจให้จัดหางานเรียบร้อยเเล้ว
 

2.จัดหางานออกตรวจ
เเละถ่ายรูปเเรงงานทำประวัติต่างต้างด้าว 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว

3.ให้นายจ้าง หรือ ผู้รับมอบอํานาจ.
มายื่นบต.50อ.3 พร้อมชำระค่าใบคำขอ100บาท
ค่าธรรมเนียม1,350+100บาท

 
4.ชำระค่าธรรมเนียมเสร็จแล้ว
ให้นายจ้างไปติดต่อ.รพ.เพื่อชื้อประกันสุขเเละยื่นประกันสังคม
หรือไปชื้อประกันสุขภาพ1ปี และตรวจสุขภาพ ภายใน 31มีค2565
 
5.พาแรงงานต่างด้าว จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลภายใน 31มีค2565
 
6.จัดทําพาสปอร์ต และตรวจลงตราวีซ่า(ค่าวีซ่า 1,900บาท) (ภายใน1สค2565)
การอนุญาตจะได้ถึง13กพ2566
 
7.รอ.เปิดถ่ายบัตรชมพู ของกรมการปกครอง (ภายใน13กพ.2566)

https://www.mou-ok.com/cabinet-resolution/registration-of-foreign-workers-2564 (https://www.mou-ok.com/cabinet-resolution/registration-of-foreign-workers-2564)
M1TZCbtO-Ik