หน้า : พิมพ์หน้านี้ - โครงการฟาร์มเกษตรอินทรีย์โดยใช้พื้นที่ใต้แผงโซล่าเซลล์ และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ไร้สังกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: myfaiiii ที่ 6 มิ.ย. 21, 20:49 น

โครงการฟาร์มเกษตรอินทรีย์โดยใช้พื้นที่ใต้แผงโซล่าเซลล์


กระทู้: โครงการฟาร์มเกษตรอินทรีย์โดยใช้พื้นที่ใต้แผงโซล่าเซลล์
เริ่มกระทู้โดย: myfaiiii ที่ 6 มิ.ย. 21, 20:49 น
      เห็นโครงการนี้ของ EA ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เลยอยากเอามาให้อ่านกัน เพื่อเป็นแนวทาง
      EA มุ่งมั่นดำเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โครงการฟาร์มเกษตรอินทรีย์หนึ่งในโครงการ EA CSV (EA - Creating Shared Value) โดยใช้พื้นที่ใต้แผงโซล่าเซลล์และบริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น
(https://talk.mthai.com/storage/uploads/2021/06/06/5758827f14bee23a277ec9663f4fce47.jpeg)
     โดยบริษัทฯ ได้ขยายองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน ขยายผลสู่การเพิ่มจำนวนเกษตรกรในชุมชน รวมไปถึงยังสร้างอาชีพให้เกษตรกรผู้สูงอายุ โดยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยในปีที่ผ่านมาช่วยเพิ่มจำนวนเกษตรกรผู้สูงอายุถึงร้อยละ 11 จากเกษตรกรในโครงการทั้งหมด และช่วยส่งเสริมรายได้ของเกษตรกรในโครงการสูงกว่าร้อยละ 18 จากค่าแรงรายวันขั้นต่ำ
     ในปัจจุบันผู้บริโภคให้คุณค่าและหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นผักอินทรีย์จึงเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยทดลอง ระบบเกษตรอัจฉริยะ (iSmart Farm) ที่จะสามารถลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน สามารถควบคุมการให้น้ำได้แม่นยำมากขึ้น (Precision Control) อีกทั้งยังรายงานผลได้ทันที (Real–time) จากแปลงปลูก สามารถทราบสถานการณ์ได้ตลอดเวลา ปรับแก้ปัญหาได้ทันท่วงที เพราะหากผลผลิตมีความคงที่ต่อเนื่อง จะส่งผลดีต่อตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืน