หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ‘ประกันสังคม’ เดือน เมษายน 2564 ส่งเงินสมทบอัตราปกติ ไม่มีลดหย่อน!

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: infin_infine ที่ 22 เม.ย. 21, 18:23 น

‘ประกันสังคม’ เดือน เมษายน 2564 ส่งเงินสมทบอัตราปกติ ไม่มีลดหย่อน!


กระทู้: ‘ประกันสังคม’ เดือน เมษายน 2564 ส่งเงินสมทบอัตราปกติ ไม่มีลดหย่อน!
เริ่มกระทู้โดย: infin_infine ที่ 22 เม.ย. 21, 18:23 น
มาตราการลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุน ประกันสังคม เพื่อบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ฉะนั้นเตรียมใจ! นายจ้างและผู้ประกันตนจะต้องกลับมาส่ง เงินสมทบ ประกันสังคม ในอัตราปกติ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ประกันสังคม เมษายน 2564
เงินสมทบ “ประกันสังคม” เมษายน 2564

เมื่อมาตรการลดหย่อนสิ้นสุดลงแล้ว นายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จะต้องกลับมาส่งเงินสมทบในอัตราปกติ เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

    นายจ้าง จ่ายเงินสมทบในอัตรา 5% ของค่าจ้างผู้ประกันตน แต่สูงสุดไม่เกิน 750 บาทต่อลูกจ้างหนึ่งคนต่อเดือน
    ผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้างเอกชนหรือผู้ประกันตนภาคบังคับ) จ่ายเงินสมทบในอัตรา 5% ของค่าจ้าง แต่สูงสุดไม่เกิน 750 บาทต่อคนต่อเดือน
    ผู้ประกันมาตรา 39 (ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ) จ่ายเงินสมทบในอัตรา 9% ของฐานเงิน 4,800 บาท หรือ 432 บาทต่อคนต่อเดือน

ด้าน ผู้ประกันตนมาตรา 40 (ผู้ประกันตนนอกระบบ) ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนเงินสมทบอยู่แล้ว ดังนั้นผู้ประกันตนมาตรา 40 จึงต้องชำระเงินสมทบ ประกันสังคม ตามปกติ สำหรับอัตราการจ่ายเงินจะขึ้นอยู่กับแนวทางที่ผู้ประกันตนแต่ละคนเลือกไว้ ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาทต่อเดือน

ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน

ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาทต่อเดือน

มาตรการเยียวยาโควิด – 19 ที่เหลือ

แม้มาตรการลดหย่อนการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่ผู้ประกันตนในระบบ ประกันสังคม ยังมีมาตรการเยียวยาโควิด – 19 อื่น ๆ เหลืออยู่ ซึ่งผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับสิทธิ์ได้

    จ่ายเงินทดแทน 50% ในกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19

ในปี 2564 กองทุนประกันสังคมจะจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (ชั่วคราว) จากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 ในอัตรา 50% ของค่าจ้าง หรือสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน โดยผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนดังกล่าวไม่เกิน 90 วันภายในระยะเวลา 1 ปี สำหรับเงื่อนไขเป็นดังนี้

1.เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือนย้อนหลัง

2.ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งจากไวรัสโควิด-19 ได้แก่ ต้องกักตัวเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือนายจ้างต้องหยุดกิจการ เนื่องจากคำสั่งของราชการ

3.ลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น

    จ่ายเงินทดแทน 70% กรณีว่างงานปกติ เนื่องจากถูกเลิกจ้าง

กรณีว่างงาน เพราะถูกเลิกจ้าง ประกันสังคม มาตรา 33 จะได้รับเงินชดเชย 70% ของค่าจ้างรายวัน ปีละไม่เกิน 200 วัน จากเดิมกองทุนฯ จ่ายเงินชดเชย 50% ของค่าจ้าง เป็นเวลา 180 วันต่อปี

    จ่ายเงินทดแทน 45% กรณีว่างงานปกติ เนื่องจากลาออก

กรณีว่างงาน เพราะลาออก ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเงินชดเชย 45% ของค่าจ้างรายวัน ปีละไม่เกิน 90 วัน จากเดิมจะได้รับเงินชดเชย 30% ไม่เกินปีละ 90 วัน

    เงินเยียวยา 4,000 บาท “ม33เรารักกัน”

กระทรวงแรงงานขอให้รัฐบาลนำงบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท มาจ่ายเยียวยาโควิด-19 แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ประมาณ 9 – 10 ล้านคน คนละ 4,000 บาท ซึ่งผู้ประกันตนสามารถใช้วงเงินดังกล่าวได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

    รอแก้ไขกฎหมาย “เงินชราภาพ”

กองทุนประกันสังคมอยู่ระหว่างแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในส่วนของสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ เนื่องจากผู้ประกันตนต้องการนำเงินชราภาพของตนเอง มาใช้บรรเทาความเดือดร้อนระหว่างเกิดวิกฤติ

เบื้องต้นการแก้ไขกฎหมายมีทั้งหมด 3 แนวทาง คือ 1. ให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพ เปลี่ยนเป็นรับเงินบำเหน็จได้, 2.ให้ผู้ประกันตนสามารถรับบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพล่วงหน้าได้ “บางส่วน” ก่อนอายุ 55 ปี และ 3.ผู้ประกันตนสามารถนำสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพไปเป็นหลักค้ำประกันเงินกู้กับธนาคาร

โดยปัจจุบันกองทุนประกันสังคมอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าว คลิกที่นี่ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

https://www.thebangkokinsight.com/603050/