Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  (อ่าน 5 ครั้ง)
add

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 1 เม.ย. 20, 10:52 น

ชื่อเรื่องวิจัย   รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น   
                              โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์   
ชื่อผู้ประเมิน   นางเปรมฤดี  พลเกษตร
ปีการศึกษา   2561

บทคัดย่อ

   การประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการจำนวน 6 ด้าน คือ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตัว ความประหยัดและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการปฎิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบจำลองซิป (CIPP Model)
            กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินโครงการครั้งนี้ จำนวน 371 คน แบ่งออกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนผู้รับผิดชอบกิจกรรม จำนวน 28 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ผู้ปกครองจำนวน 165 คน และนักเรียนจำนวน 165 คน
            เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้น แบ่งเป็น 4 ชุด ขอคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ รวมทั้งสิ้นจำนวน 54 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.8 ถึง 1.0 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 0.20 ถึง 0.90 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 - 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

   ผลการประเมิน พบว่า
   
              1.    ผลการประเมินโครงการในภาพรวม พบว่า การประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผลผลิต  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก รองลงมา  ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยนำเข้า มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก และด้านบริบท มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก
           2.   ผลการประเมินด้านบริบท  พบว่า การประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ด้านบริบท อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โครงการมีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของชุมชน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
   3.   ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า การประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ด้านปัจจัยนำเข้า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า งบประมาณในการดำเนินโครงการมีเพียงพอและมีความเหมาะสมและสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และแหล่งสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมในโครงการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
   4.   ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า การประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การวางแผนการจัดกิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
   5.   ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า การประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ด้านผลผลิต โดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตัว ด้านการปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้านความประหยัดและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านความกตัญญูกตเวที   

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้