Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานวิชาการ  (อ่าน 19 ครั้ง)
add

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 14 มี.ค. 20, 07:11 น

ชื่อเรื่อง   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดเชิงออกแบบเป็น
            ฐานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้าง
      สรรค์ในวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียน
           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย      นางสาวสุจิตรา  โขมะพัฒน์
ปีที่วิจัย   2561
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย1)เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดเชิงออกแบบเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดเชิงออกแบบเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดเชิงออกแบบเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จํานวน 32 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ระยะเวลาทำการวิจัยตั้งแต่วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายนยน พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รวมเวลา 12 ชั่วโมง จำนวน 6 สัปดาห์ ใช้เวลาในการศึกษา 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประกอบด้วย 1)รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดเชิงออกแบบเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความ คิดสร้างสรรค์ คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดเชิงออกแบบเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์   2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน   3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 20 ข้อ เป็นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก    และ4)แบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่าที (t-test dependent)
ผลการวิจัยพบว่า
   1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดเชิงออกแบบเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) มีชื่อว่า “CASAA model” องค์ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 สร้างประสบการณ์เรียนรู้ (Create learning experience : C) ขั้นที่ 2 สู่การวิเคราะห์  (To analysis : A) ขั้นที่ 3 สังเคราะห์และสร้างสรรค์  (Synthesized and Creative : S) ขั้นที่ 4 ร่วมกันนำไปใช้  (Apply together : A และ ขั้นที่ 5 ประเมินและสะท้อนผล (Assess and reflect : A) มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.06/82.52  (E1/E2)  ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดเชิงออกแบบเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดเชิงออกแบบเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจด้วยรูปแบบการเรียนการสอนด้านกิจกรรมการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52

 
Tags:  เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้