Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > ผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยเกมการศึกษา ตามแนวคิดพัฒนาการ
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน ผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยเกมการศึกษา ตามแนวคิดพัฒนาการ  (อ่าน 7 ครั้ง)
Guest
ผลการจัดกิจกรรม
 

ผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยเกมการศึกษา ตามแนวคิดพัฒนาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 12 ก.พ. 20, 14:07 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

การเรียนรู้ตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีการเรียนรู้หรือการทำงานของสมองทางธรรมชาติ การตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของสมองในแต่ละวัยและการเรียนรู้ด้วยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการเรียนรู้ของสมองก็เป็นรูปแบบการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาและวุฒิภาวะที่พร้อมจะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย (1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยเกมการศึกษาตมแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมองชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง (3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาด้านสติปัญญาของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 12 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ (1) แผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง จำนวน 20 แผน พร้อมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมองจำนวน 12 คน ใช้เวลาสอนแผนละ 30 นาที (2) แบบทดสอบวัดพัฒนาการด้านสติปัญญาชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็นแบบทดสอบชนิดรูปภาพ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ (3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นเกมการศึกษา และแบบทดสอบวัดพัฒนาการด้านสติปัญญาชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  ชนิดรูปภาพ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.21-0.74 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 สถิติที่ใช้ สถิติพื้นฐานได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเบี่ยงเบนควอไทล์ (Quartile deviation) สถิติในการทดสอบสมมุติฐาน ใช้สถิตินอนพาราเมตริก (Wilcozon Signed Ranks Test)
   ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า แผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยเกมการศึกษา ตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง มีประสิทธิภาพ 85.83/88.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญาชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง มีค่าเท่ากับ 0.7065 คิดเป็นร้อยละ 70.65 และนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  โดยเกมการศึกษา ตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง (Brain Learning) มีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการด้านสติปัญญาหลังเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
   โดยสรุป แผนการจัดประสบการณ์การเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถนำไปใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้