Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > การศึกษาการจัดประสบการณ์การพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน การศึกษาการจัดประสบการณ์การพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้  (อ่าน 10 ครั้ง)
Guest
นางณัฐชา   มั่งมี  
 

การศึกษาการจัดประสบการณ์การพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 22 ม.ค. 20, 18:03 น

ชื่อเรื่อง   การศึกษาการจัดประสบการณ์การพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้
                    ชุดกิจกรรม“การเล่นของเด็ก”สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 อายุ 3 ปี
ผู้รายงาน   นางณัฐชา   มั่งมี  
ปีที่พิมพ์   พ.ศ.2561   
บทคัดย่อ
   การศึกษาการจัดประสบการณ์การพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรม
“การเล่นของเด็ก” สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 อายุ 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุทรา  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนคราชสีมา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรม “การเล่นของเด็ก”  สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่1 อายุ 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุทรา  เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรม “การเล่นของเด็ก”  สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 อายุ 3 ปี  3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรม “การเล่นของเด็ก”  สำหรับเด็กชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 อายุ 3 ปี ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กปฐมวัย ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 อายุ 3 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุทรา เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา จำนวนนักเรียน 15 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเล่น จำนวน  30  กิจกรรม  คือ  การเล่นดีดลูกปิงปอง  การเล่นดีดลูกแก้ว การเล่นโยนบอล  การเล่นโยนลูกบอลใส่ตะกร้า  การเล่นคีบลูกปิงปองใส่ตะกร้า  การเล่นตักปิงปองใส่ตะกร้า การเล่นดีดเม็ดมะขามลงหลุม การเล่นตักน้ำใส่ขวด การเล่นอีตัก การเล่นตีลูกโป่งสูงต่ำ การเล่นเป่าลูกโป่งใหญ่เล็ก  การเล่นหนีบลูกโป่ง การเล่นตักลูกหมากใส่ขวด  การเล่นหมากเก็บ  การเล่นเดินกะลา  การเล่นเสือไล่วัว  การเล่นเสือข้ามห้วย  การเล่นคุณเข้คุณโขง  การเล่นลิงชิงบอล  การเล่นแมงมุม  การเล่นกำทาย  การเล่นแม่ไก่หวงไข่ การเล่นหมุนช้อน  การเล่นมอญซ่อนผ้า  การเล่นแมวกินปลาย่าง  การเล่นลิงชิงหลัก  การเล่นโพงพาง  การเล่นรีรีข้าวสาร  การงูกินหาง  และการเล่นม้าก้านกล้วย 2) แผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรม “การเล่นของเด็ก” จำนวน 32  แผน 3) แบบประเมินความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรม             “การเล่นของเด็ก”  จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน รวม 30 คะแนน  สถิติที่ใช้ ได้แก่  ความเที่ยงตรง ความสอดคล้อง ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที   
ผลการศึกษาพบว่า
      1. แผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรม “การเล่นของเด็ก” สำหรับเด็กชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 อายุ 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุทรากองการศึกษา เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา มีประสิทธิภาพ (E1/E2)
เท่ากับ คือ 83.32/94.44  ซึ่งแสดงว่าแผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาความพร้อมพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรม “การเล่นของเด็ก” มีประสิทธิภาพตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ผลการพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 อายุ 3 ปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุทรา  กองการศึกษา เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
3. ดัชนีประสิทธิผล (E.I.)  ของแผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาความพร้อมพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรม “การเล่นของเด็ก” ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 อายุ 3 ปี  ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 0.89  คิดเป็นร้อยละ 89.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
   
 
Tags:
Tags:  
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้