หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: Denla British School เปิดสอบชิงทุนการศึกษา “DBS Scholarship Day”  (อ่าน 18 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 7 ม.ค. 20, 09:13 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 โอกาสในการได้เป็นครอบครัวเดียวกันที่โรงเรียนนานาชาติ เด่นหล้า บริติช (Denla British School – DBS) มาถึงแล้ว! สำหรับนักเรียนชั้น Year 3 ถึง Year 10 ที่มีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ดนตรี กีฬา และความสามารถรอบด้าน DBS โรงเรียนนานาชาติชั้นนำที่มีระบบการเรียนการสอนหลักสูตรโรงเรียนเอกชนอังกฤษที่ดีที่สุดในโลก เปิดโอกาสให้ทุนการศึกษาภายใต้โปรแกรม DBS Scholarship Day สำหรับนักเรียนชั้น Year 3 ถึง Year 10 นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังข้อมูลทุนการศึกษาของ DBS ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00-10.00 น. และในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้เข้ารับการประเมินที่โรงเรียน Denla British School


คุณมาร์ค แมคเวย์ ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติ เด่นหล้า บริติช กล่าวว่า ด้วยความแข็งแกร่งของการดำเนินงานภายใต้หลักปรัชญาความเป็นเลิศทั้ง 4 ด้าน (The Unique DBS Vision) ได้แก่ 1.การใช้หลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนเอกชนชั้นนำของประเทศอังกฤษ (Enhanced British Curriculum) 2.การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสัมฤทธิผลทางวิชาการเต็มศักยภาพ (Academic Excellence for All) 3. การพัฒนาและปลูกฝังทักษะความเป็นผู้ประกอบการและความคิดสร้างสรรค์ (Entrepreneurship and Creative Thinking) และ 4.การส่งเสริมมุมมองในระดับชุมชุนและระดับโลก (Community and Global Perspectives) ทำให้ นักเรียน DBS มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้านอย่างเห็นได้ชัด และมีนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลด้านวิชาการต่างๆ และรางวัลด้านกิจกรรมและกีฬา ทำให้ DBS ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติที่สร้างผู้นำและผู้ประกอบการในอนาคตอันดับต้นๆ


โดย DBS Scholarship Day เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ตอบโจทย์ด้านการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสัมฤทธิผลทางวิชาการเต็มศักยภาพ (Academic Excellence for All) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดรับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ดนตรี กีฬา และความสามารถรอบด้าน เพื่อเข้ามาเป็นนักเรียนในโรงเรียน DBS ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพฯที่มีความโดดเด่น เพราะใช้หลักสูตรโรงเรียนเอกชนอังกฤษ ครูผู้สอนยังมีประสบการณ์สูงและเป็นเจ้าของภาษา 100% (ยกเว้นครูวิชาภาษาไทยและจีนกลาง) โดยระบบเอกชนอังกฤษนี้มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนระบบใด คือ มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ Personalised Learning เป็นการสอนที่เน้นการเคี่ยวกรำและเจาะรายละเอียดในนักเรียนแต่ละคน ตามทักษะและความชอบของเขา ส่วนวิธีการสอนจะแตกต่างกันไป ตั้งแต่สอนเจาะจงเป็นรายบุคคลไปจนถึงสอนกลุ่มย่อยขนาดเล็ก โดยมีครูและผู้ช่วยครูเป็นผู้ดูแลการเรียนการสอน ที่สำคัญไม่ได้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความสามารถรอบด้าน (All-Rounded Education) ให้เด็กได้ฝึกทดลองเพื่อค้นหา Talent ในตัวเองให้พบ


โดยในวันสอบชิงทุนการศึกษาที่ DBS Scholarship Day จะมีการสอบวัดผลทางด้านวิชาการโดยใช้เกณฑ์การสอบและวัดมาตรฐานจากการศึกษาของประเทศอังกฤษ ส่วนนการสอบชิงทุนการศึกษาจากความสามารถด้านดนตรีและกีฬานั้น นักเรียนจะต้องออดิชั่นและทำแบบฝึกทดสอบ และนักเรียนจะต้องมีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงผลงานของตนเอง สำหรับนักเรียนที่ชิงทุนจากความสามารถรอบด้าน การวัดผลจะเป็นแบบผสมผสานระหว่างการสอบวัดผลทางวิชาการ และการประเมินเชิงปฏิบัติต่างๆ


ทั้งนี้ เมื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเข้ามาเป็นสมาชิกของ DBS แล้ว ทางโรงเรียนได้วางแผนปั้นนักเรียนเพื่อก้าวสู่ระดับชั้นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและระดับโลกด้วยโปรแกรมอย่างเช่น Beacon Programme ซึ่งเป็นการออกแบบพิเศษเพื่อรองรับผู้เรียนที่มีความสนใจและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนสูง โดยโปรแกรมนี้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักเรียนที่มีความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ และความหลงใหลใคร่รู้ในโลกแห่งการเรียนรู้อันไม่สิ้นสุด ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ที่มากกว่าการเรียนในชั้นเรียน โดย Beacon Programme มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมของนักเรียน ด้วยการต่อยอดทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา การสื่อสารและการคิดอย่างมีตรรกะ Beacon Programme นี้นับเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ DBS เป็นอย่างยิ่ง ช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการส่งมอบความเป็นเลิศทางวิชาการสำหรับทุกคน ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้นักเรียนมีการเรียนรู้และทักษะในการตัดสินใจด้วยตนเอง มีความเคารพตนเอง และการตระหนักรู้ด้วยตนเอง สิ่งนี้จะช่วยให้นักเรียนกล้าที่จะเป็นผู้เรียนอย่างอิสระที่จะเติบโตจากการทำงานนอกคอมฟอร์ตโซนและสามารถปรับตัวและมีส่วนร่วมในสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกอนาคต


นอกจาก Beacon Programme แล้ว DBS ยังมีโปรแกรมพิเศษอื่นๆอีก ได้แก่

Comprehensive ESL programme เป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมด้านความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้แน่ใจว่านักเรียน DBS ทุกคนสามารถเข้าถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษได้และส่งเสริมความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษที่ดีสำหรับทุกคน


Accelerated Reader programme คือ โปรแกรมเร่งอ่าน มีประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยครูผู้เชี่ยวชาญจะเลือกหนังสือในระดับที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล ซึ่งจะมีการวัดผลความก้าวหน้าทางด้านการอ่านด้วยการตอบคำถามเพื่อแสดงให้เห็นว่านักเรียนเข้าใจแล้ว และสามารถยกระดับการอ่านขึ้นไปในเลเวลที่สูงขึ้น


Y10 and IGCSEs programme เป็นการวางแผนการเรียนแบบเข้มข้นเพื่อการสอบ IGCSE ที่สำคัญหลักสูตรของ DBS จะออกแบบการเรียนการสอนเพื่อเข้าถึงข้อกำหนดในการเรียนแต่ละรายวิชาเพื่อสอบ IGCSE โดยเฉพาะ และจะมีการจัดทำแผนเพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิชาเลือกเพิ่มเติมนอกเหนือจากวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และ


GL performance programme การวัดความสามารถของเด็กในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่เรยกว่า GL Assessment เพื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลก The Progress Test Series (PT Series) ซึ่งเป็นการวัดความเข้าใจที่แท้จริงของเด็กต่อวิชาหลักต่างๆ เพื่อที่จะสามารถระบุได้ว่าเด็กคนใดต้องการการช่วยเหลือในเรื่องใดเป็นพิเศษ และเด็กคนใดมีสามารถทำอะไรที่ท้าทายได้มากขึ้น ผลจากการวัด GL Assessment ทำให้ครูผู้สอนนำไปประกอบการวางแผนให้เด็กแต่ละคนเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการทำได้แม่นยำขึ้น


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-666-1933 หรืออีเมล admissions@dbsbangkok.ac.th
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 ม.ค. 20, 09:37 น โดย prdelivery » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม