หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ที่สมุทรปราการเปิดแล้วสุดคึกคัก  (อ่าน 7 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 9 ธ.ค. 19, 17:13 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งร่วมเป็นภาคีเครือข่ายผู้ให้การสนับสนุนในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติของภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีจังหวัดสมุทรปราการเป็นเจ้าภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ร่วมให้การต้อนรับ
โดยประธานในพิธีฯ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมคณะผู้จัดงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันสนองนโยบายรัฐบาลในการที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด เพื่อสร้างเวทีวิชาการให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถตามศักยภาพ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัด ความสามารถของตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างหลากหลาย อันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงกับนโยบายและเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคปัจจุบัน
ด้าน ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนั้นเริ่มจัดเป็นครั้งแรกในปี 2455 โดยพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและมีการจัดต่อเนื่องมาเกือบทุกปี เว้นว่างไปในบางปีที่บ้านเมืองเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย มีการเปลี่ยนชื่องานหลายครั้ง ระยะแรกนั้นมีการจัดขึ้นเฉพาะส่วนกลาง กระทั่ง พ.ศ. 2534 ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 44 อันตรงกับโอกาสพิเศษเพื่อเฉลิมฉลอง 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือได้กำหนดให้จัดงานใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อกระจายโอกาสให้กับเยาวชนในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง
จนปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้รับโอนภารกิจในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมากระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมเป็นครั้งที่ 69 แล้วในปีนี้ โดยได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันระดับชาติใน 4 ภูมิภาค และผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ ส่วนกรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาตินั้น จะเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เฉพาะกิจกรรมที่ต้องคัดเลือกผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป
“การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติของภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จ.สมุทรปราการ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยมีศูนย์การจัดการแข่งขันตามโรงเรียนต่างๆ ใน จ.สมุทรปราการ ทั้งนี้มีสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดจาก 26 จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร มาร่วมเข้าแข่งขัน ซึ่งเมื่อรวมคณะครู ผู้เกี่ยวข้องและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้วจะมีมากกว่า 100,000 คนเลยทีเดียว ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณการจัดจากภาคีภาครัฐและเอกชนตลอดจนบุคคล และหน่วยงานได้สมทบสนับสนุนกับงบประมาณที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งชี้ชัดเจนว่าทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการจัดงานที่จะเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนที่เป็นอนาคตของชาติ จึงได้พร้อมใจกันอุทิศกำลังกายและกำลังทรัพย์เพื่อให้การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งต้องขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย นอกจากนั้นแล้วยังจะขอเชิญชวนเหล่าผู้ปกครอง ประชาชนผู้สนใจได้ร่วมเข้าชมการแข่งขันของบุตรหลาน ตลอดจนส่งกำลังใจ และให้การสนับสนุนบุตรหลานของท่านให้ได้ค้นพบศักยภาพ และความถนัดอันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเพื่อการพัฒนาตนเองและชาติบ้านเมืองต่อไปครับ” ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าว
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการแข่งขัน หรือเดินทางไปร่วมรับชมและให้กำลังใจการแข่งขันทักษะความรู้ ความถนัดของเหล่านักเรียนได้ ซึ่งหลังจากการแข่งขันในภูมิภาคกลางและภาคตะวันออกแล้ว จะเป็นการแข่งขันในระดับภาคตะวันอกเฉียงเหนือ โดยจะจัดขึ้น ณ จ.ศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม จากนั้นจะเป็นการแข่งขันในระดับภูมิภาคเหนือ ที่ จ.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 และปิดท้ายด้วยการจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาคใต้ที่ จ.นครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถกดติดตามหรือรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของการแข่งขันได้ที่ แฟนเพจ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (https://www.facebook.com/sillapa.net) หรือ เว็บไซต์ www.sillapa.net


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:  ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม