Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ขนมไทย รายวิชา ผลิตได้ ขายเป็น 3
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ขนมไทย รายวิชา ผลิตได้ ขายเป็น 3  (อ่าน 7 ครั้ง)
add

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ขนมไทย รายวิชา ผลิตได้ ขายเป็น 3

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 10 ส.ค. 19, 00:05 น

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  ขนมไทย รายวิชา ผลิตได้   
                ขายเป็น 3 (อาหารเพื่ออาชีพ 3) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง     
                การเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี       
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561       
                โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
ผู้วิจัย      นางสุทธาสินี   กันยาสุด
ตำแหน่ง   ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
      โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
      สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปีที่พิมพ์   2562

                                                  บทคัดย่อ

       การวิจัยการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  ขนมไทย รายวิชา  ผลิตได้  ขายเป็น 3 (อาหารเพื่ออาชีพ 3) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  ขนมไทย รายวิชา ผลิตได้  ขายเป็น 3 (อาหารเพื่ออาชีพ 3) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังจากการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  ขนมไทย รายวิชา   ผลิตได้  ขายเป็น 3 (อาหารเพื่ออาชีพ 3)  และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  ขนมไทย รายวิชา ผลิตได้  ขายเป็น 3 (อาหารเพื่ออาชีพ 3)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 2  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน  26 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  ขนมไทย จำนวน 10  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  จำนวน 20  แผน  40 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล   แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ( ฉบับรวมใหญ่  จำนวน 50 ข้อ  และวัดผลสัมฤทธิ์ตามหนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มละ 20 ข้อ )  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  ขนมไทย
   จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า
   1)  การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  ขนมไทย รายวิชา ง22221 ผลิตได้  ขายเป็น 3 (อาหารเพื่ออาชีพ 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ได้ค่าประสิทธิภาพเชิงประจักษ์  (E1/E2)  เท่ากับ  88.60/84.15  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)  เท่ากับ  0.6672  นั่นคือ  นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น  0.6672  คิดเป็น ร้อยละ 66.72
2)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือได้คะแนนก่อนเรียนเท่ากับ  26.19  จากคะแนนเต็ม  50 คะแนนคิดเป็นร้อยละ  52.39  ได้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ  42.08 จากคะแนนเต็ม  50 คะแนนคิดเป็นร้อยละ  84.15  แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ช่วยยกระดับผลการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
3)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบ การเรียนอยู่ในระดับดี  คือได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.14  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.67 
   โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระงานบ้าน  รายวิชา ง22221 ผลิตได้ ขายเป็น (อาหารเพื่ออาชีพ 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ดังนั้นการเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมจึงเป็นเทคนิควิธีหนึ่งที่เหมาะสมนำไปใช้จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระงานบ้าน เป็นอย่างดียิ่งกิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้