Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติ
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติ  (อ่าน 1 ครั้ง)
add

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 30 ก.ค. 19, 23:22 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ
ในการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
เรวดี มูสิกะอุปถัมภ์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร และ 4) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติ ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 38 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling  Unit)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) หนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 ชุด 2)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติ  ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด  4 ตัวเลือก  จำนวน 20 ข้อ    4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 ข้อ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที  (t-test)

   ผลการศึกษาพบว่า    
1.   หนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีประสิทธิภาพ  82.11/81.17  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  (80/80)
2.   ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีค่าเท่ากับ 0.6553  หมายความว่า นักเรียนที่เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 65.53   
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาล  ๒               (บ้านบาเละฮิเล) โดยใช้หนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
              4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.32 , S.D. = 0.62)

คำสำคัญ : หนังสือกึ่งของเล่น  เทคนิค STAD  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความพึงพอใจ
                                                 
ครูชำการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล) ตำบลบางนาค อำภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 
Tags:
Tags:  
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้