หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (อ่าน 22 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 6 ก.ย. 18, 14:39 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แถลงข่าวครบรอบ 58 ปี นำระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ ก้าวสู่การเป็นองค์กร Digital Utility
นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นประธานแถลงข่าวเนื่องในโอกาสวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบรอบ 58 ปี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากสายงานต่างๆ โดยมีสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ กฟภ. กรุงเทพฯ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบรอบ 58 ปี ในวันที่ 28 กันยายน 2561 เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งสู่ปีที่ 59 อย่างมั่นคง ให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยภารกิจที่สำคัญพร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กร Digital Utility ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งในด้านคุณภาพและการบริการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการใช้พลังไฟฟ้าลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม อุณหภูมิลดลง ส่งผลให้การใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดลดลง โดยในปี 2561 มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 19,475 เมกะวัตต์ สำหรับผลประกอบการของ กฟภ. กำไรสุทธิประมาณ 12,999 ล้านบาท
ในปีนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับ 7 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561
1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
2. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น
3. รางวัลเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น
4. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (CSR) “โครงการการบริหารจัดการพลังงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(ชุมชนขุนแปะ)
5. รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ “โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติและจัดทำแผนที่นำทางแพลตฟอร์มดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติ (National Energy Trading Platform : NETP)
6. รางวัลชมเชยนวัตกรรมดีเด่น
- ด้านนวัตกรรม : “อุปกรณ์ยึดติดตั้งเหล็กคอนทางโค้ง (Lock man)” เป็นอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้ขยายเขตและจ่ายกระแสไฟฟ้าไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ด้านความคิดสร้างสรรค์ : “PEA Solar Hero Application” เป็นแอปพลิเคชันสาธารณะแบบ One Stop Service ที่นำ Digital Platform มาให้บริการประชาชน ในการติดตั้ง Solar Rooftop ให้มีความปลอดภัย สะดวก คุ้มค่าและยั่งยืน ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม องค์กรรัฐและกลุ่มธุรกิจ ทำให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าได้ด้วยตนเอง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดนโยบาย PEA 4.0 โดยมุ่งเน้น “พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี” นำเทคโนโลยี Internet of Things, Blockchain รองรับความท้าทายในยุค Digital การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดยุทธศาสตร์ นำ กฟภ. สู่การเป็น Digital Utility ในปี 2565 – 2566 โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในระดับภูมิภาคในปี 2570 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสนับสนุนธุรกิจใหม่ด้านการบริการ มุ่งสู่ “การไฟฟ้าแห่งอนาคต” โดยขับเคลื่อนกระบวนงานหลักที่สำคัญ 7 ด้าน ได้แก่
1. Human Capital : พัฒนาบุคลากรให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีความพร้อมในยุคดิจิทัล
2. Service Excellence : ส่งมอบการบริการเกินความคาดหวังของลูกค้า
3. Grid Modernization : พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ทันสมัยเป็น
4. Smart Grid Asset Management : มุ่งเน้นจัดการสินทรัพย์ทั้งองค์กร
5. Innovation : พัฒนาความรู้และสร้างนวัตกรรมไปสู่การขยายผลเชิงธุรกิจ
6. ICT : พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศรองรับการดำเนินธุรกิจ
7. Business Investment : มุ่งสร้างธุรกิจใหม่รองรับเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก้าวสู่การเป็น Digital Utility โดยบูรณาการฐานข้อมูลลูกค้าในทุกช่องทางตอบสนองความต้องการของลูกค้า ยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการลูกค้าด้วย “Big Data” รองรับการเชื่อมต่อเทคโนโลยี (IoT) รองรับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปแบบ Real-Time Road to Digital Utility เสริมสร้างศักยภาพของระบบจำหน่ายด้วย Smart Grid เพื่อนำไปสู่ Productivity ที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล นำไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ รวมถึงธุรกิจใหม่ในอนาคต
สำหรับการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) อาทิ
1. โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า พัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัย
2. โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย
นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังช่วยเหลือสนับสนุนการกู้ภัย เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน
- การสนับสนุนชุดปฏิบัติการช่วยเหลือนำทีมฟุตบอเยาวชนหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย ออกจากถ้ำหลวง จ.เชียงราย
- การสนับสนุนการจ่ายกระแสไฟฟ้าเชื่อมตู้คอนเทนเนอร์เย็นรองรับผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือล่มที่ จ.ภูเก็ต
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก้าวเข้าสู่ปีที่ 59 มุ่งสู่ Digital Utility วางกรอบการพัฒนาองค์กร ทั้งด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ขับเคลื่อนไปในทางเดียวกันอย่างชัดเจน ซึ่งในแต่ละก้าวของการพัฒนาของ กฟภ. สู่เป้าหมายที่ไกลกว่าเดิม ตอบโจทย์การขับเคลื่อนโมเดล Thailand 4.0 พร้อมเปิดมิติใหม่แห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เดินหน้าสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 6 ก.ย. 18, 15:07 น โดย PORPOR2519 » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม